AJKS

Arbejdsløshedskassen for Journalistik, Kommunikation & Sprog er en A-kasse, som har fokus rettet mod en bestemt faggruppe. Dette har mange fordele, men en af de største er, at man herved ved, hvilken A-kasse man skal henvende sig til, hvis man arbejder inden for dette område. Der er således ingen frustration forbundet med valg af A-kasse, men man kan uden tvivl vælge AJKS med vished om, at denne A-kasse er det bedste valg for dig – en sikkerhed, som mange andre faggrupper må være foruden.

Foruden at det er et godt valg af A-kasse, tilbyder AJKS også kombination med fagforening. Dette er en eftertragtet og simpel løsning, som ofte viser sig at være den mest effektive. Således har man nemlig samlet sin fagforening og A-kasse ét sted, og der er dermed her man skal henvende sig med alle sine spørgsmål. Kombinationen betyder også for organisationens kompetence, at de har et gennemgående bredt kendskab til alle faggruppernes forhold, idet de beskæftiger sig med det hele.

Din optimale rådgiver og sparringspartner

Som samarbejdspartner i beskæftigelsesøjemedet, inden for ovenfor nævnte faggrupper, er AJKS muligvis det bedste valg af rådgiver. Her har man gennem mange års erfaring udviklet et indgående kendskab til alle de forhold, som er aktuelle i brancherne for journalistik, kommunikation og sprog. Dette er en enorm stor fordel for A-kassens medlemmer, og det har resulteret i, at medlemmerne ikke bare ser A-kassen som en platform, hvor man gøres klar til jobsamtalen, men samtidig en organisation, der kortlægger hele branchen, så man som medlem har et tilflugtssted, hvor de fleste svar kan findes.

Med 26.000 medlemmer, som repræsenterer både arbejdstageren og -giveren, har AJKS det bedste sparringsgrundlag for nichens brancher. Dette gør konsultationen mellem det enkelte medlem og rådgiveren særdeles givende. Rådgiverne har nemlig dermed kendskab til lige nøjagtig de forhold, som arbejdsgiveren hungrer efter i en ny medarbejder. Dertil har man ikke kun mulighed for at få rådgivning frem mod jobsamtalen, men man har også mulighed for at få kendskab til de regler, som specielt er aktuelle i denne branche. Her kan eksempelvis nævnes de regler omkring freelancere, som er specielle, anderledes og ofte mere aktuelle, end de er på resten af arbejdsmarkedet. Generelt kan der siges, at du forberedes på bedst mulig vis, og dette har du ikke mulighed for andetsteds – i det mindste ikke lige så omfattende. Dette er ligeledes et produkt af den kombination mellem A-kasse og fagforening, som begge har samme nicheprægede målgruppe.

AJKS tilbyder desuden gratis medlemskab for studerende. Dette betyder i praksis, at man som studerende kan få alle de fordele, som hvis man var et betalende medlem af A-kassen, og finder man ikke job fra dag et, når  man er færdiguddannet, så har man økonomisk stabilitet i form af dagpenge. Hertil følger også, hvilket alle medlemmer har adgang til, flere kurser og sparringsmøder, som hjælper det pågældende medlem med at forberede sig til arbejdsmarkedet. Disse kurser og efteruddannelser foregår regelmæssigt i de større studiebyer, og med sikkerhed i København og Aarhus.

Alle disse fantastiske muligheder oveni økonomisk sikkerhed ved arbejdsløshed får du, hvis du melder dig ind hos AJKS for bare 322 kr. om måneden. Dette er således en billig løsning, hvorved du kan få mere eller mindre alle de eftertragtede funktioner, som du skal bruge i branchen. Her er nemlig tænkt på det hele, og man har lavet en samlet løsning til din branche. Den nicheprægede begrænsning sikrer også, at du ikke bliver påvirket af andre, ligegyldige elementer fra andre brancher, som du ikke har nogen reel kobling til. Når dette er sagt, betyder det dog ikke, at AJKS ikke er opmærksomme og bekendte med, at deres arbejdsområde er utrolig bredt, og selvom den er fagligt bestemt, har den dertil stadigvæk paralleller direkte til andre faggrupper. Disse elementer rådgives da der også om gennem den jobforberedende rådgivning, man får via A-kassen.

Et netværk af kompetence og potentiale

Bliver du et aktivt medlem af AJKS, er mulighederne næsten uendelige. Foruden at man bliver forberedt på fremtidens jobsamtaler, har man også mulighed for at udnytte de mange arrangementer og kurser til at skabe et netværk inden for branchen, men også på tværs af grupper. I en branche som fx journalistik er det essentielt at kende folk og have et netværk, og ved at lære andre folk at kende, har man pludselig et eftertragtet netværk af ligestillede fagmænd, der kan hjælpe hinanden og/eller virke som sparringspartnere. Denne mulighed er ikke lige så eftertragtet og profitabel, hvis man er medlem af en tværfaglig fagforening, da man ikke operere i samme niche. Denne konkrete tilgang til fagligheden er da også en af de grunde til, at medlemstilfredsheden ligger på 87 %.

Kerneopgaven – udbetaling af dagpenge og efterløn

Foruden at AJKS tilbyder de ovenstående rådgivningsmuligheder og tillægsydelser, er organisationens store fokus selvfølgelig stadig rettet imod udbetaling af dagpenge og efterløn, hvilket følger A-kassens egne regler.

Som dagpengemodtager får du udbetalt 90 % af din nuværende løn, udregnet efter de forgående tre måneder. Dette er den generelle dagpenge-procentsats for A-kasser, men da denne branche er en smule mere fleksibel, hvorfor eksempelvis freelancerarbejde er mere aktuelt, tager man udgangspunkt i dine skatteoplysninger. For studerende er reglerne en smule anderledes, men disse forhold kan nærmere undersøges på A-kassens hjemmeside. Ligeledes kan det siges om A-kassens udbetaling af efterløn, som på grund af efterlønsreformen ikke er lige så aktuel længere.

Konklusion

Som konklusion for AJKS i sit hele er den særdeles attraktiv for den faggruppe, som den agerer med. Dertil er A-kassen særdels fordelagtig, idet den tilbyder et utal af arrangementer, efteruddannelser og kurser til dens medlemmer, hvilket må være udgangspunktet for den bedst mulige jobforberedelse.

Kombinationen mellem A-kasse og fagforening er en attraktiv serviceydelse, som AJKS har formået at integrere i deres organisation. Dette er ikke kun fordelagtigt, ved at man kan samle begge dele et sted, men samtidig sikrer det den mest kompetente vejledning på markedet. Alt i alt en kompetent og yderst fordelagtig samarbejdspartner, som alle i branchen bør overveje at melde sig ind i.

!