Pædagog

Dem som vi alle skal stole på

Der er dem, som vi alle skal stole på i vores hverdag, dem som passer på vores børn, mens vi kæmper hårdt på arbejdsmarkedet for at trække kroner og øre hjem til at dække de faste udgifter og med lidt held have en smule til overs til rejser og andet sjov med familie og venner. Pædagogerne er der og står parat med omsorg og pleje af vores børn, og der er mange pædagoger i hele landet. Der er dem, som arbejder i vuggestuer, og der er dem, som arbejder på vores fritidshjem med større børn, og i de senere år er der kommet en del specielle uddannelser som pædagog til – nemlig dem som arbejder på fritidshjem og klubber, som tilbyder fodboldtræning eller andre former for speciel træning til de håbefulde poder.

Pædagogerne er dog så specialiserede, at de fleste af dem vil komme ind i den samme A-kasse. Det er dog muligt for dem, som er mere specialiserede socialpædagogerne at vælge deres helt egen a-kasse, men som udgangspunkt er der nogle faste stabile forbund, som samler pædagogerne under et. De samler ikke kun de uddannede pædagoger, men også dem, der enten har taget eller er i gang med at tage en uddannelse som pædagogisk assistent.

Socialpædagogerne har deres egen A-kasse, nemlig Socialpædagogernes A-kasse, hvor de kan få vejledning og rådgivning inden for deres eget område, men det er ikke forbudt for dem at søge mod BUPL, hvis de har lyst til det. BUPL dækker over både fagforening og A-kasse for pædagogerne, og der er et meget nært samarbejde mellem de to instanser, der vitterligt dækker over et meget snævert erhvervsområde.

Adservice Comparison Feed: Could not find feed with ID "ss-default"

BUPL og de andre

Vi kender alle det lidt sjove navn, som altid bliver udtalt som et ord, selvom det er en forkortelse for Børne og Ungdomspædagogernes Landsforening, eller BUPL i daglig tale. Det er den største organisation, som tilbyder A-kasse til pædagogerne, og deres branchekendskab er noget, som virkelig trækker deres medlemmer til. Her ved pædagogerne, at de kan få den bedste rådgivning og vejledning, som de overhovedet kan forestille sig. Over 90 procent af dem, som arbejder som pædagoger, er medlem af BUPL – enten i den ene eller den anden organisation eller i begge organisationer.  Der er selvfølgelig den mulighed, at du kan melde dig ind i en af de uafhængige A-kasser. Disse er meget billigere, og de er selvfølgelig i stand til at give dig dine dagpenge, samt de er klar med rådgivning og vejledning, hvilket siger sig selv. Men de mangler klart og tydeligt den viden, som BUPL besidder. Det er et specialforbund, hvis der er nogen i Danmark, og de ved, at de er gode, samt at deres medlemmer er meget tilfredse med deres A-kasse. De føler, de får den bedste hjælp og støtte, som der er mulig at give, og de ved, de er i gode hænder, når de er i stald hos BUPL.

BUPL er kendt for at give deres medlemmer så gode forhold, at der har været forespørgsler fra skolelærere om de kunne komme i stald hos BUPL, men det har dog været et nej fra foreningen, som lige nu er meget selektive med, hvem de optager og til hvem, de ønsker at yde bistand i de tilfælde, hvor der er brug for det. Der er også den mulighed for dem, som ønsker det, at de kan melde sig ind i FOA. Dette er en foreningen, som har alle typer af offentlige ansatte i deres stald. De tager imod alle, som er offentligt ansat, men det er ikke, som om de på lige dette område har den store erfaring, som du finder hos BUPL. Der vil hos FOA selvfølgelig være mulighed for at få dine dagpenge, og du vil kunne få råd og vejledning samt lønsikring, hvis det er det, som du er på jagt efter. Men der vil ikke være det samme branchekendskab, som du vil finde hos BUPL og heller ikke den samme personlige kontakt til hver enkelt medlem og en feeling for den branche, som man opererer i. Denne er ofte meget følelsesbetonet, og hvor man tit står i situationer, som kræver man har erfaring og viden om området, før man kan rådgive forsvarligt og korrekt.

BUPL er et stort forbund, og de ved de står stærkt, når de står sammen. Det er med til at sikre, at alle deres medlemmer får de bedst mulige forhold på deres arbejdsplads, og de er samtidig en meget aktiv medspiller i alle aspekter af hverdagen hos pædagogerne. Det er jo et arbejdsområde, som tit og ofte er kommet i vælten med så forskellige sager som pædofili til madpakker og nul-sukker politik. Det er ikke småting som pædagogerne og deres A-kasse skal tage stilling til i deres hverdag, og det er mange ting, som de skal bruge kræfter på. Men de ved, at de med deres sammenhold og stærke sociale profil er klar til at tackle alle de problemer, som du som medlem i din hverdag kan komme ud for.

Endeligt kan alle, der arbejder indenfor det pædagogiske område vælge en tværfaglig A-kasse, der optager medlemmer med alle typer af uddannelser. Men lige her er der ikke mange, der vælger en anden A-kasse, hvilket tydeligt ses med den store gruppe af pædagoger, der alle vælger at have deres A-kasse hos BUPL. Det er i sig selv en bedrift for A-kassen, og det fordrer for kvaliteten i deres generelle arbejde, at så mange inden for området gerne vil være medlem af den tilknyttede A-kasse.

Socialpædagogerne – klassens særlige dreng

Socialpædagogik ligger inden for pædagogikkens arbejdsområde, men det er stadigvæk en niche under pædagogikken. Derfor har de deres egen fagforening, Socialpædagogernes Landsforbund, der er et landsdækkende forbund for dig, der er uddannet socialpædagog og arbejder indenfor dette område. Det er et lille forbund med kun 39.000 medlemmer på landsplan, og de hører derfor til blandt de mest specialiserede forbund, der er i hele landet.

Som med så mange andre specialforbind har de deres egen A-kasse. For socialpædagogernes vedkommende er det den A-kasse, der bare hedder Socialpædagogernes A-kasse i daglig tale, og den er meget progressiv for at sikre dens medlemmer de bedste forhold. De giver deres medlemmer de bedste forhold for samtaler og vejledning ved ledighed, og for at de kan få alle i arbejde så hurtigt som muligt. De er med dig hele vejen i ledighedsforløbet, og de er klar med kurser til at sikre, at du får alle de muligheder, du skal have, for at samle kompetencer til at give dig de bedste muligheder for at komme ud på arbejdsmarkedet og blive klar til at tackle alle de problemer, du kan løbe ind i som socialpædagog.

Det kan være hårdt arbejde både fysisk og mentalt at være pædagog, men det er det rene vand sammenlignet med at arbejde som socialpædagog. Socialpædagoger arbejder med de mest udsatte grupper såsom hjemløse, misbrugere, udsatte børn og unge, psykisk syge og fysisk og psykisk handicappede. Men det er en A-kasse, der også dækker dig, der er familieplejer, da det er et område, der falder naturligt ind under det socialpædagogiske område. Her er det vigtig for rigtig mange at vide, at deres A-kasse kender til de arbejdsforhold, der er som socialpædagog. På den måde kan de sikre dig med den mest målrettede og kompetente vejledning på dette arbejdsområde.

Det upolitiske alternativ

Både BUPLs A-kasse og Socialpædagogernes A-kasse er meget tæt knyttet til deres respektive fagforeninger, der begge er medlemmer af LO og dermed blandt andet forhandler overenskomster med arbejdsgiverne. Til trods for høje medlemstal er ikke alle inden for det pædagogiske område i A-kasse et af disse to steder, ligesom FOA ikke alene har den resterende del. Der vil altid være nogen, der står uden for en A-kasse, af forskellige årsager. Det er ikke noget, vi på nogen måde vil anbefale dig at gøre. Men er du ikke enig i det politiske engagement, eller synes du, det er mange penge at skulle bruge på A-kasse, så kan en tværfaglig A-kasse være et alternativ. Det er under alle omstændigheder vigtigt, at du står i A-kasse, og du kan frit vælge hvilken, du foretrækker. Hvis disse grunde er vigtige for dig, så har du altid mulighed for at skifte til en tværfaglig A-kasse. Din anciennitet kan du tage med dig, så det er i hvert fald ikke det, der skal holde dig tilbage.

I Danmark er der for tiden 12 tværfaglige A-kasser, og det, de har til fælles, er, at de optager alle, uanset hvilken uddannelsesmæssig baggrund du har. Er det eneste, du har brug for en A-kasse, da du ikke ønsker at være medlem af en fagforening, så er der mange, der vælger en tværfaglig A-kasse. Du får alle de almindelige ydelser og services, men du behøver ikke at føle dig forpligtet til også at være medlem af en fagforening.

Men da pædagoger og socialpædagoger har et meget snævert arbejdsområde, og da deres egen A-kasser er meget succesfulde i forhold til deres medlemmer, er der mange med en pædagogisk uddannelse, der ikke vælger at skifte deres A-kasse ud med en tværfaglig.

!