Undervisning

A-kasser, der er relevante for dig, hvis du er beskæftiget i faggruppen Undervisning

Er du beskæftiget med undervisning i dagligdagen, som lærer, konsulent eller på anden måde, så har du flere valgmuligheder, når det kommer til valg af a-kasse. På det danske arbejdsmarked er der undervisningsjobs i både den offentlige og den private sektor, og dertil kræves det, at man har en fagkompetent a-kasse. På siden her vil du blive orienteret og vejledt til, hvordan og hvor du finder den rigtige a-kasse til dig og dine behov, som har et fokus rettet imod faggruppen for undervisning.

De danske a-kasser med fokus på undervisning er delt op i de ”hierarkiske” stadier, som de er i praksis. Således er der a-kasser, der har fokus på folkeskoleundervisning, gymnasial undervisning og undervisning på videregående uddannelser. Det er vigtigt at kende forskel på disse tilhørsforhold, da man ikke får den samme hjælp, og da medlemskab i den forkerte a-kasse kan resultere i, at man ikke kan få den fornødne rådgivning, skulle ledigheden blive aktuel.

Traditionelle a-kasser – Lærernes A-kasse, FTF-A og Magistrenes A-kasse

De tre traditionelle a-kasser, som beskæftiger sig med faggruppen for undervisning, har mere eller mindre hver sin målgruppe, da de arbejder med undervisning på forskellige stadier af skolesystemet. Dette gør, at a-kasserne nemmere og mere effektivt kan vejlede og rådgive sine medlemmer, og det sikrer samtidig, at der altid tages hånd om underviserne i deres konkrete situation, frem for at der lægges fokus på undervisning generelt. De fagligt afgrænsede a-kasser er helt klart at foretrække for enhver underviser, men er man ikke interesseret i at være en del af dette, kan man altid vælge en tværfaglig a-kasse. Her er fagligheden ikke så omfattende, men man bliver derimod ofte en del af en større bevægelse. Dette kan være fordelagtigt i forhold til de aktuelle tillægsydelser.

Lærernes A-kassen er den første i det hierarkiske stadie for undervisning. Denne a-kasse henvender sig først og fremmest til folkeskolelærere og undervisere, hvor det pædagogiske element stadigvæk er en vigtig del af arbejdsopgaverne. Mere nøjagtigt er a-kassen henvendt til folk, der er beskæftiget som folkeskolelærere, voksen- og ungdomsundervisere, lærere ved de frie grundskoler, undervisere på efterskoler, AMU-centrene, produktionshøjskolerne og institutionerne for specialundervisning. Inden for disse brancher har a-kassen ageret i mere end 25 år og med 75.000 medlemmer spredt i hele landet, er a-kassen yderst kompetent og har tonsvis af erfaring med sagsbehandling samt bekæmpelse af ledighed. Et medlemskab hos Lærernes A-kasse er blandt de billigste i branchen, trods den brede, effektive vejledning. Et kontingent koster kun 432 kr. om måneden, og med dette har man mulighed for at få alle a-kassens lukrative medlemsfordele. Der er ikke tilknyttet fagforening til a-kassen, men dette betyder ikke, at a-kassen ikke er i tæt samarbejde med de fagforeninger, der behandler samme faggruppe. I samarbejde med blandt andet Danmarks Lærerforening og Frie Skolers Lærerforening har a-kassen udviklet et effektivt system, således at de 3 foreninger arbejder for at opnå samme målsætning, da de ønsker bedre vilkår for deres medlemmer. Lærernes A-kasse er da også den foretrukne a-kasse for de personer, som er medlemmer af disse fagforeninger, og i forbindelse med en effektiv sagsbehandling anbefaler fagforeningerne, at medlemmerne benytter sig af Lærernes A-kasse.

Adservice Comparison Feed: Could not find feed with ID "ss-default"

For undervisere, der underviser på en erhvervsuddannelse eller inden for voksen- og efteruddannelse, anbefales det af uddannelsesforbundet, at man melder sig ind i FTF-A. Her har den ellers tværfaglige a-kasse udviklet et kompetent vejledningsprogram med erfaring og faglighed inden for undervisningsbranchen. A-kassen har mere end 135.000 medlemmer fordelt i hele landet, hvilket inkluderer en betydelig andel, der er beskæftiget med sagsbehandling af undervisere. FTF-As størrelse er en af de fordele, der gør denne a-kasse attraktiv ud over dens fagkompetence. Med en bred vifte af erfaring og lokal tilstedeværelse er a-kassen nemlig bekendt med både nationale, regionale og lokale forhold. Denne erfaring fås ikke i de andre a-kasser, der alene har fokus rettet imod faggruppen for undervisere, og denne kan således være fordelagtig i mange henseender. Et kontingent hos FTF-A er det billigste blandt de danske, tværfaglige a-kasser, og det koster således kun 435 kr. om måneden at være medlem. Således får man alle de fede medlemsfordele, og man kan som underviser være tilfreds med, at man er i fagkompetente og trygge hænder.

For det højeste stadier inden for undervisning er Magistrenes A-kasse muligvis det mest effektive valg af a-kasse, da den har både erfaring og kendskab til de forhold og udfordringer, der er væsentlige for undervisere. På a-kassens hjemmeside erklæres det, at a-kassen primært beskæftiger sig med humanister og scient.er, men derudover har a-kassen også en del medlemmer, som er undervisere eller forskere på de højere uddannelsesinstitutioner. Dette har med tiden gjort, at a-kassen er en attraktiv havn for netop denne gruppe, der på denne måde har tvunget MA til at tage denne faggruppe seriøst. Dette har haft det resultat, at a-kassen er blevet mere fagligt orienteret omkring undervisningsbranchen og dermed også tilbyder fagkompetent rådgivning og vejledning til denne gruppe. MA har medlemmer, der er beskæftigede i såvel den private som den offentlige sektor, og denne alsidighed har været grundlag for en attraktiv sparring mellem medlemmerne, der således har kunnet få indsigt i en anden form for undervisning og dertil andre vilkår. MA har i dag ca. 70.000 medlemmer i forskellige brancher i forskellige dele af landet. En del af disse er undervisere på de videregående uddannelser, hvilket blandt andet har haft det resultat, at a-kassen er tilstrækkeligt repræsenteret i de større studiebyer. Medlemskabet kan fås for den nette sum af 474 kr. om måneden, og for dette får man således både vejledningsmuligheder og økonomisk sikkerhed.

Hvad skal jeg tage til overvejelse, før jeg vælger a-kasse?

Ud over de fagkompetente a-kasser kan man selvfølgelig vælge en anden tværfaglig a-kasse. Disse har også en vis repræsentation i undervisningsbrancherne, men derudover har de en mere alsidig og markant position på markedet for a-kasser. Hertil skal dog huskes, at disse ikke har den samme faglige erfaring som de ovenfor nævnte a-kasser, der har specifik erfaring med faggruppen for undervisere.

 

Når du skal vælge a-kasse, er det vigtigt at have sine forventninger og målsætninger med i overvejelserne, idet a-kasserne ikke altid tilbyder de samme vilkår og kompetencer. Denne sondring er som regel altid fordelagtig at gøre, førend man vælger, men er man i tvivl om, hvor man skal begynde, eller kunne man godt tænke sig en overskuelig guide, kan man med fordel og fortrolighed følge ovenstående. Har man derimod en ide om at ville beholde en tidligere tværfaglig a-kasse, skal man være opmærksom på, hvordan denne agerer sammen med de fagforeninger, der tilhører uddannelsesbranchen. Her kan man nemlig være så uheldig, at man ender i en situation, hvorved a-kassen og fagforeningen mere eller mindre modarbejder hinanden, og det skal man så vidt muligt undgå. Et andet element, man ikke må undervurdere, er den sparringsmulighed man har, hvis man vælger en fagkompetent a-kasse. Ikke nok med at man kan få effektiv rådgivning, så kan man nemlig også få lærerige sparringsmuligheder internt mellem undervisere. Derudover kan det være svært at finde fagrelevante kurser hos en a-kasse, som ikke arbejder aktivt med undervisningsbranchen, hvorfor de a-kasser, som har netop denne faggruppe i sit kompetencefelt, på overskuelig vis har opstillet kurser og arrangementer, der er henvendt hertil. Hos Lærernes A-kasse, FTF-A og Magistrenes A-kasse er man sikret dette faglige kendskab, og man skal således ikke være bekymret for, at man ikke kan få en kompetent vejledning. I mere end 25 år har a-kasserne arbejdet med sagsbehandling i undervisningsbranchen, og de er muligvis den vejleder, som ved mest om netop dette.

Den følsomme branche, som undervisningsbranchen nu engang er, kræver også, at man har en mere involveret dialog mellem vejleder og medlem, og dette kan af og til være svært at forstå hos en tilfældig tværfaglig a-kasse. Her er det fordelagtigt at vælge en a-kasse med erfaring, idet man således får den hjælp, som man skal have. Her tages nemlig ikke kun hånd om dig som medlem, men der tages også hånd om din faglighed over for de elever, du skal undervise. Denne mulighed er guld værd, når det kommer til at blive en god og eftertragtet underviser, og dette er a-kassen godt klar over, hvorfor de forsøger at bekæmpe ledighed ved at uddanne deres medlemmer. Herved er det også vigtigt, at man husker den stadieopdeling, som a-kasserens kompetence er delt op efter. Selvom at eksempelvis Lærernes A-kasse henvender sig til ”alle” undervisere, får man mere ud af et medlemskab hos Magistrenes A-kasse, hvis man er professor på et universitet. Dette gælder ligeledes omvendt, og man skal derfor være opmærksom på sin uddannelse og arbejdssituation, før man melder sig ind i en a-kasse. Som arbejdsduelig dansker er det dit prærogativ at vælge den rigtige a-kasse, og man kan derfor lige så godt vælge den, der tilbyder de bedste vilkår. Dette skal ses fra både et fagligt og et generelt perspektiv, men har man mulighed for at vælge en a-kasse, der har faglig kendskab og erfaring med ens faggruppe, som er tilfældet i denne situation, vil dette være det fornuftige valg.

!