Socialpædagogernes A-kasse

Socialpædagogernes A-kasse er, sjovt nok, en arbejdsløshedskasse, som er beregnet for socialpædagoger i hele landet. Her er ikke mulighed for at være medlem som selvstændig, men A-kassen har derimod alene fokus på branchens lønmodtagere.

A-kassen tilbyder også mulighed for fagforening, hvilket i forening med A-kassen danner grundlag for et hav af tillægsydelser, der alle har fokus på fagområdet for socialpædagoger. Den konkrete og faglige begrænsning gør, at A-kassen er yderst kompetent til at tage hånd om enhver socialpædagogs forhold, og samtidig betyder det i praksis, at de kompetente vejledere har mulighed for at specialisere sig inden for et enkelt fag. Denne faglighed ser man ikke hos andre A-kasser, der typisk må sprede sit kompetencefelt mellem flere faggrupper, hvilket gør vejledningsprocessen mere kvantitativ i stedet for kvalitativ.

Socialpædagogernes A-kasse har mere end 39.000 medlemmer over hele landet, hvilke er inddelt i 10 lokalkredse, som har fokus på en lokal sagsbehandling. Denne lokale orientering har flere fordele, men den mest aktuelle er, ud over den lokale sagsbehandling, at man ikke skal rejse land og rige rundt for at få fordel af A-kassens mange tilbud, idet disse også afholdes tæt på din hjemby. Dernæst har hver kreds sin egen hjemmeside, hvor man kan følge med i de lokale arrangementer, som A-kassen tilbyder, uden at man skal koncentrere sig om, hvad der sker i resten af landet.

Fagligt og kompetent sparring

For A-kassens medlemmer er det, som antydet tidligere, specielt, at A-kassen kun har en faggruppe. På denne måde kan foreningen koncentrere sig om at udvikle sig på netop dette område, og man skal ikke bekymre sig om, at man måske ikke får en fagkompetent rådgivning – denne er nemlig garanteret her. Sparring hos Socialpædagogernes A-kasse foregår på mange forskellige måder, og alle har de fokus på det enkelte medlem og dennes konkrete udfordringer. Når dette er sagt, skal det dog igen understreges, at den konkrete faggruppe gør, at ethvert kursus- og uddannelsesforløb er konkret henvendt til ethvert medlem. Dertil er der dog mulighed for at bestille personlige møder, hvor man har fokus på det enkelte medlem. Her kan man udarbejde alt fra CV og jobansøgning til karrierevejledende planlægning.

Foruden den personlige vejledning, som har fokus på personlig udvikling af det enkelte medlem, har A-kassen også en bred vifte af faglige videreuddannelsesmuligheder. I A-kassen er man nemlig godt klar over, at branchen for socialpædagogik er et særdeles følsomt område, og dertil tilbyder man endvidere faglig og moderne udvikling, så man altid er bedst muligt forberedt på den følsomme arbejdsopgave. Anderledes fra andre A-kasser er også, at Socialpædagogernes A-kasse tilbyder kursus- og uddannelsesmuligheder der bygger på markedets nyeste teorier samt den nyeste forskning – direkte fra eksperterne. Hermed bliver man ikke bare spist af med almindelige konsulentudsagn, men den nyeste viden inden for socialpædagogik. Den effektive udviklingsteknik har flere gange resulteret i, at Socialpædagogernes A-kasse er blevet kåret til at være en kompetent sparringspartner, der har forstand på sit fagområde. Dertil vises der annerkendelse for organisationens kollektive udvikling og dertil for den effektive udvikling, som hele branchen har opnået.

Socialpædagogernes A-kasse har en bureaukratisk opbygning, hvorfor det er medlemmerne, der i sidste end bestemmer. Denne struktur har mange fordele, og i henhold til en effektiv sagsbehandling har det haft den klare fordel, at man nemt og overskueligt kan få råd og vejledning hos A-kassen. Den samme strukturelle opbygning har A-kassen formået at udvikle på sin hjemmeside, der nemt kan navigeres rundt på og derfor er informativ på en eftertragtet måde i stedet for at være en besværlig tidsrøver. Man får da også hurtigt indblik i, at socialpædagogernes samlingsløsning kan samle alle ens personlige forhold i henhold til arbejde og uddannelse et sted.

Økonomisk sikkerhedsstillelse hos Socialpædagogernes A-kasse

For den økonomiske sikkerhed har A-kassen en yderst tilfredsstillende løsning. Foruden den obligatoriske dagpengesats, som er lovbestemt og vedtaget af Folketinget, tilbyder A-kassen nemlig i samarbejde med forsikringsselskabet ALKA, at man kan tegne lønsikring på 80 %. Denne procentsats er generelt meget almindelig i forhold til A-kassers tilbud om lønsikring, men hvad er lidt specielt for Socialpædagogernes A-kasse er, at deres maksimale dækning går helt op til 34.372 kr. Denne maksimalgrænse er yderst fordelagtig, og har man en høj lønindkomst på nuværende tidspunkt, er tilbuddet om lønsikring yderst fordelagtigt. Det skal dog tages med i overvejelsen, at medlemskab hos Socialpædagogernes A-kasse kræver, at man også tilvælger lønsikring. Således kan man altså ikke være medlem, hvis ikke man ønsker lønsikring, hvilket da heller ikke bør være en barriere, idet tilbuddet om lønsikring er yderst fordelagtigt for stort set alle medlemmer. Da A-kassen er demokratisk, er denne struktur da også valgt af A-kassens medlemmer, hvorfor man må gå ud fra, at lønsikring kan betale sig i branchen. På den anden side kan man da også diskutere, om ikke forsikring af ens indkomst, er den mest fornuftige forsikring overhovedet.

Foruden tilbud om lønsikring, tilbyder A-kassen også sine medlemmer, at de kan tegne resten af deres personlige forsikringer i gennem A-kassen og hos ALKA. Hermed for de en lukrativ tilbudsløsning, der med garanti vil spare dem penge i forhold til tegning af forsikring i et eksternt forsikringsselskab.

Konklusion

Socialpædagogernes A-kasse er for dem, der ønsker en fagkompetent A-kasse – ud over det sædvanlige. Dette får du nemlig med denne A-kasse, der i stedet for at være alsidig har lagt vægt på at være specialiseret og kompetent inden for et fagområde. A-kassens kursus- og uddannelsesmuligheder er også særdeles fordelagtige, idet de til forskel for den traditionelle konsultation har fokus på både medlemmet samt de klienter, som medlemmerne arbejder med til hverdag. Dette resulterer i, at A-kassens medlemmer altid er eftertragtede i branchen, og med de nyeste fagligheder, der er i faget, kan de effektivt tage hånd om enhver arbejdsopgave. Denne indgangsvinkel i henhold til aktivering er anderledes fra andre mere traditionelle metoder, men for A-kassens medlemmer må de siges at være effektive. Dermed har Socialpædagogernes A-kasse taget det innovative moment til nye højder, og dette har de haft succes med.

Er du beskæftiget indenfor A-kassens faggruppe, bør du i særdeleshed overveje medlemskab hos denne A-kasse, idet den er fagkompetent, effektiv og individuel i enhver henseende, hvilket kommer A-kassens medlemmer til gode.

!