Ingeniør

Hvilke a-kasser kan jeg vælge, hvis jeg er uddannet og beskæftiget som ingeniør?

Er du beskæftiget som ingeniør, er det vigtigt, at du er særdeles opmærksom på dine muligheder, når du vælger a-kasse. Dette gælder generelt for alle lønmodtagere, men i særdeleshed for ingeniører, der har et væld af valgmuligheder, når det kommer til valg af a-kasse. Nedenfor har vi samlet nogle af de muligheder, du har som ingeniør.

Den traditionelle a-kasse med fokus på ingeniøren – AKA (tidligere IAK)

Generelt deler vi de danske a-kasser op i to overordnede hovedkategorier; de traditionelle- og de tværfaglige a-kasser. Hvor de traditionelle a-kasser beskæftiger sig med bestemte faggrupper alene, og hvor de tværfaglige a-kasser ikke har nogen branchespecifik begrænsning eller egentlige tilhørsforhold, men derfor indtager medlemmer fra enhver branchen og stillingsbetegnelse. Som ingeniør har man, som enhver anden faggruppe, valgfrihed, når det kommer til valg af a-kasse, og for denne valgfrihed er der en række potentielle kandidater, som er særdeles attraktive for netop ingeniøren. Hos både de traditionelle og de tværfaglige a-kasser er der nogle aktuelle kandidater, som har forskellige fordele og ulemper. Disse vil du blive gjort bekendt med nedenfor, hvor vi har opstillet de a-kasser, som blandt andet har fokus ingeniørerne og kan hjælpe dem i kampen mod ledighed.

Førhen var det ikke svært at vælge a-kasse, når man var ingeniør. Hertil var der nemlig IAK, forkortelsen for Ingeniørenes A-kasse, som alene havde erfaring med og fokus på at sagsbehandle de ingeniøruddannede lønmodtagere på arbejdsmarkedet. IAK er i dag fusioneret med Akademikernes A-kasse, hvorfor det må være denne, der er den umiddelbare kandidat for ingeniører i alle brancher og fag. Her har man beholdt den erfaring, som IAK havde brugt flere årtier på at opbygge, og man har således også vedligeholdt den skare af ingeniører, som før fusionen udgjorde knap 70.000 medlemmer. Dette program har man videreudviklet således, at man i dag kan få faglig sparring, hvorend man bor i landet. Med mere end 200.000 akademisk uddannede medlemmer har AKA nemlig lokal repræsentation i alle landets regioner, og man kan dermed få lokal rådgivning, uanset hvor man bor. Med AKAs faglige erfaring med ingeniøruddannelserne har denne a-kasse muligvis det bedste grundlag for at give ingeniørerne en faglig kompetent vejledning, og med opsætningen fra IAK in mente, har AKA samarbejder på tværs af faggruppens interesseorganisationer. Ingeniøruddannelsen er da også en akademisk uddannelse i sig selv, hvorfor man som medlem af denne også får en generel vejledning. Denne vejledning bygger på AKAs mange års erfaring som a-kasse, og den giver også mulighed for, at man kan udforske sine karrieremuligheder med en kompetent sparringspartner, som har en mere alsidig indgangsvinkel til de akademisk uddannede. Et kontingent hos AKA er blandt landets billigste, uanset om man kigger på de traditionelle eller de tværfaglige a-kasser. For den nette sum af 427 kr. om måneden får man andel i a-kassens mange medlemsfordele, og som ingeniør er disse bestemt ikke at kimse af, idet disse bygger på erfaring fra Danmarks mest fagligt kompetente sparringspartner for faggruppen.

Er man ingeniør inden for byggefagene, kan man også vælge en mere branchespecifik a-kasse, som eksempelvis Byggefagenes Arbejdsløshedskasse. Her har man fokus på byggefagene, og er man eksempelvis ingeniør, som arbejder med konstruktion af huse, så kan man med fordel vælge BFA, hvor fagligheden og brancheorienteringen er i top. Dermed kan man få sparring på tværs af branchen, og man har mulighed for at få en bredere orientering om, hvad der ellers sker i de andre faggrupper, som også hører under byggefagene. Byggefagenes a-kasse er blandt de dyreste på markedet, hvorfor man må betale 482 kr. om måneden i kontingent. Men dertil får man således også en faglig vejledning, som er et resultat af den erfaring og ekspertviden, a-kassen har på netop dette fagområde.

Tværfaglige a-kasser, der også har et særegent fokus på ingeniøren

Da IAK fusionerede med Akademikernes A-kasse blev det mindre populært at samle alle ingeniørerne ét sted. Således var det nemlig ikke så ”loyalt” at vælge AKA, som nu repræsenterede IAKs medlemmer, men man havde i større grad frit valg til at vælge efter ens egne, personlige behov. Her blev et populært alternativ de tværfaglige a-kasser, som i stor stil kunne formå at repræsentere enhver faggruppe og stilling i sin sagsbehandling. Samtidig med dette havde de ikke det samme faglige fokus, og sagsbehandlingen bærer således præg af en mere involveret dialog.

Adservice Comparison Feed: Could not find feed with ID "ss-default"

Et attraktivt valg af tværfaglig a-kasse, som også har fokus på ingeniøren og hans/hendes problemer, er ASE. Her har man gennem erfaring og kendskab til branchen udviklet et sparringsprogram, hvorved man har mulighed for at få ekspertviden, som er specifikt henvendt til ingeniørens stilling, samtidig med at man kan få den personlige og alsidige vejledning, som er kendetegnet ved en tværfaglig a-kasse. ASE har omkring 150.000 medlemmer spredt ud over landet, hvilket gør a-kassen til en af landets største. Dette faktum gør, at a-kassen har en bred vifte af generel erfaring, som den videreformidler til sine medlemmer gennem personlig vejledning og kurser. ASE tilbyder også, at man kan kombinere a-kasse og fagforening, så man får del i hele organisationens sparringsprogram, og så man er forsikret om, at der tages grundigt hånd om alle dine personlige interesser. Et kontingent hos ASE er ikke blandt landets billigste, hvorfor det koster 467 kr. i måneden. Vælger man dog at kombinere a-kasse og fagforening, får man derimod en af landets billigste løsninger, som samtidigt kombinerer både bekæmpelse af arbejdsløshed og sjuskede arbejdsgivere. Er man derimod selvstændig, kan man få hjælp til de forhold, som gør sig gældende her. Dette inkluderer blandt andet juridisk rådgivning og guidance til, hvordan man undgår at lave fejl i sin skatteangivelse osv.

Et andet valg af a-kasse, som man med fordel kan vælge som ingeniør, er Lederen. Som ingeniør har man som regel et betydeligt ansvar, hvorfor man kan få hjælp og sparring med dette, hvis man er medlem af Lederen. Her har man også en større erfaring med sagsbehandling af ingeniører, og dette gør, at netop denne a-kasse også er et potentielt valg, hvis man gerne vil have en a-kasse, som har fokus på både de faglige- og de ansvarsorienterede forhold. Hos Lederen kan man ligeledes vælge at kombinere a-kasse og fagforening under ét, og gør man dette, er man sikret en kompetent og faglig rådgivning, som har sit grundlag i de mere end 100.000 medlemmer, som a-kassen dagligt agerer sparrigspartner for. Lederen er da også blandt en af landets billigste a-kasser, hvorfor man for 446 kr. i måneden er sikret økonomisk, og man har dertil mulighed for at udvikle sig fagligt og personligt gennem a-kassens mange sparringsarrangementer i hele landet. Den faglige orientering omkring lederskikkelsen sikrer også, at man som ingeniør får indsigt i alle fagets potentielle skikkelser, og man kan således også få karriererådgivning af a-kassens konsulenter og eksperter.

Når man som ingeniør skal vælge a-kasse, er det vigtigt, at man har sine prioriteter i orden, så man ikke ender med en a-kasse, som ikke kan yde den tilstrækkelige vejledning. Dette gælder i mere eller mindre alle henseender, og man må dermed også afklare med sig selv først, hvordan man helst vil vejledes, og hvilke aspekter man gerne vil have i fokus i forbindelse hermed. Der er nemlig ikke to a-kasser, som er ens, og hvor den ene brillerer, er den anden som regel en smule bagud. Dette betyder, at man som regel ikke kan få det hele, og derfor i stedet må prioritere imellem de fordele, som de forskellige a-kasser tilbyder. Det traditionelle og mest oplagte valg vil muligvis være at vælge Akademikernes A-kasse, som gennem det tidligere IAK har erfaring og kompetencer til at yde en tilfredsstillende vejledning. Men ønsker man derimod en mere alsidig vejledning, som ikke kun har grundlag i de akademisk uddannede, kan det derimod være fordelagtigt at undersøge sine muligheder hos en eller flere af de tværfaglige a-kasser. Her har man mulighed for at få en sparringspartner, som ikke bare er fagligt orienteret, men som ved hvordan hele arbejdsmarkedet fungerer, og som derfor har en mere personlig og involveret dialog med sine medlemmer. Denne indsigt kan være utilgængelig hos de branchespecifikke a-kasser, som har lagt deres klare fokus på den faggruppe, som a-kassen primært arbejder med, men den kan også være sværere at finde hos a-kasser, som kun har fokus på de videregående uddannelser.

Kort sagt har man mere eller mindre frit valg mellem landets mere end 25 a-kasser som ingeniør, og denne valgfrihed bør udnyttes, så man får den bedst mulige oplevelse. For den økonomiske sikkerhed er denne ens hos de forskellige a-kasser, og differencen ligger derfor i den rådgivning og aktivering, som de yder for at få deres medlemmer tilbage i beskæftigelse. Her skal man vælge ud fra personlige præferencer, da det er disse, der bør være grundlaget for dit valg.

!