Turisme

Hvilke a-kasser kan jeg vælge imellem, hvis jeg arbejder med turisme?

Hvis du er beskæftiget med turisme i Danmark eller i udlandet, kan det være svært at vide, hvilken a-kasse, der tager bedst hånd om din faglige sagsbehandling. Derfor har vi her opsat en guide, som kan hjælpe dig lidt på vej, og som opstiller en rettesnor for, hvilke a-kasser som er aktuelle og gode kandidater til opgaven. Foruden denne form for guidance kan det nemlig være svært at finde hoved og hale i det omfattende udbud af a-kasser, og man kan i værste tilfælde vælge en a-kasse, som ikke lever op til ens personlige forventninger.

Inden for faggruppen for turisme er der ikke branchespecifikke a-kasser, som har arbejdet med sagsbehandling af konkrete brancheforhold i flere årtier. Tværtimod er faggruppen ikke bundet til nogen egentlig traditionel a-kasse, og folk, som er beskæftiget med turisme, må i stedet finde sin a-kasse blandt de tværfaglige. Her er udbuddet derimod stort, og man kan vælge frit mellem de a-kasser, som ikke har nogle krav og betingelser, for at man kan blive medlem. Udgangspunktet er således, at man kan vælge frit mellem de tværfaglige a-kasser, men som ved de branchespecifikke er der også i blandt de tværfaglige nogle a-kasser, som henvender sig mere til nogle faggrupper frem for andre. Denne observation er fordelagtig at have med i sine overvejelser, før man skal vælge a-kasse, idet man således kan vælge den a-kasse, som har de bedst mulige forudsætninger i forhold til den faggruppe, man er beskæftiget i.

Tværfaglige a-kasser, som også har kompetencer inden for turisme

Den første tværfaglige a-kasse, som bør tages til overvejelse, før man tager det endelige valg, er Min A-kasse. Min A-kasse har mere end 100 års erfaring i rygsækken, og det er dermed landets ældste a-kasse, som har fokus på tværfaglighed. Der er ingen politisk agenda eller religiøse overbevisninger forbundet med a-kassen, men den har alene til opgave at bekæmpe ledighed hos dens medlemmer. Dette gøres gennem effektiv sagsbehandling og hjælp til at føre virksomhederne og medlemmerne sammen. Effektiviteten hos Min A-kasse er generelt høj, og blandt de tværfaglige a-kasser er Min A-kasse den a-kasse, som har den største kundetilfredshed, hvilket blandt andet bevises, idet a-kassen er blevet kåret til at være den a-kasse med flest tilfredse kunder 3 år i træk.

Adservice Comparison Feed: Could not find feed with ID "ss-default"

For faggruppen for turisme er Min A-kasse ikke målrettet henvendt til deres konkrete situation, men med 75.000 medlemmer i hele landet har a-kassen også en del medlemmer, som er beskæftiget med turisme. Denne erfaring gør, at Min A-kasse også er kompetent til at yde en konstruktiv sagsbehandling af denne faggruppe, og den har tilmed mulighed for at tilbyde den alsidige og mere personligt involverede dialog, som ofte er mere attraktiv hos de tværfaglige a-kasser. Medlemskab hos Min A-kasse er blandt landets billigste. For den nette sum af 450 kr. om måneden får man del i alle medlemsfordele, og man har samtidig fået en a-kasse, som har mere eller mindre erfaring og erhvervskompetence inden for netop din faggruppe.

Et andet attraktivt valg af tværfaglig a-kasse til de lønmodtagere, som er beskæftigede med turisme, er FTF-A. Her har man udviklet et gennemgående effektivt aktiveringssystem, som bygger på de helt fundamentale og alsidige forhold, man har som almen lønmodtager eller selvstændig erhvervsdrivende. For FTF-As sagsbehandling er der fokus på individet frem for fagligheden, og dette kan i mange tilfælde være det bedste alternativ, når man ikke kan få en a-kasse, der har ens egen faggruppe i fokus. Når dette er sagt, skal det samtidig pointeres, at FTF-A med ca. 135.000 medlemmer selvfølgelig også har en større repræsentation inden for turisme. Denne erfaring har resulteret i, at a-kassen har udviklet en betydelig faglig kompetence for faggruppen, og de kan således tilbyde sagsbehandling, som ikke kun er henvendt til ens person, men som også er henvendt til det fag, man arbejder med. Medlemskab hos FTF-A er Danmarks billigste, hvilket også er værd at tage med i sine overvejelser, idet der på længere sigt potentielt er mange penge at spare. For bare 435 kr. om måneden kan man være medlem af FTF-A, og man får således ikke kun økonomisk sikkerhed ved arbejdsløshed, men man får også en effektiv sagsbehandling.

A-kasser med mulighed for kombination med fagforening

Er man ikke kun interesseret i at blive medlem af en a-kasse, men vil man også gerne have mulighed for at kombinere denne med en fagforening, så er der flere valg, der kan tilbyde netop dette, som samtidig har en faglig erfaring med faggruppen for turisme. Specielt for disse a-kasser er, at de er tværfaglige og tilbyder nogle af landets billigste pakkeløsninger.

Krifa eller Kristelig Fagbevægelse er en af de a-kasser, der tilbyder det billigste kombinationstilbud, hvorved man både får medlemskab af en a-kasse og en fagforening. Dette koster ikke mere end 508 kr., og på denne måde er man ikke bare i gode hænder, hvis man skulle blive ledig, men man er også dækket ind, hvis man er utilfreds med den måde, hvorpå arbejdsgiveren håndterer og planlægger din arbejdsdag. Med en kombineret fagforening og a-kasse er man også forsikret, at de to interesseorganisationer arbejder for de samme målsætninger og man risikerer ikke, at de to modarbejder hinanden. Krifa har i dag mere end 175.000 medlemmer fordelt i hele landet, og a-kassen har således også en del medlemmer, som er beskæftiget med turisme. Dette er fordelagtigt for dig, som er beskæftiget med turisme, idet det sikrer, at a-kassen også har erfaring med sagsbehandling af denne faggruppe.

En anden a-kasse, som tilbyder en effektiv pakkeløsning med kombineret a-kasse og fagforening, er Frie Funktionærer. Her er det dog tilmed attraktivt at være medlem, hvis man er funktionæransat, idet-kassen har særligt fokus på denne målgruppe og deres særlige udfordringer i henhold til både fagforeningen og a-kassen. Medlemskab hos Frie Funktionærer er mere end bare medlemskab hos en a-kasse, da a-kassen har en anderledes tilgang til det at være a-kasse. Her får man tilmed en samarbejdspartner og en effektiv sparringspartner, som ved præcist, det man skal vide for at komme tilbage i beskæftigelse. For turisme er a-kassen også fagligt erfaren, idet a-kassen har en del medlemmer i netop denne branche. Er man dertil tilmed funktionæransat, så er der muligvis intet bedre valg end Frie Funktionærer.

A-kasse for højtuddannede i branchen for turisme

Er man højtuddannet i branchen turisme, kan det tilmed være attraktivt at undersøge sine muligheder hos a-kasser, der har den højere uddannelse i fokus. Denne målgruppe kræver nemlig ofte andre forudsætninger end de lavt uddannede i samme branche, og det kan således være svært at blive tilfredsstillet i samme a-kasse. Ved at vælge en a-kasse, som har fokus på den højere uddannelse, har man blandt andet mulighed for sparring i henhold til karriere, og man kan tilmed få karrierehjælp, hvilket ikke er lige så relevant for eksempelvis de personer, som ikke er faglærte, men alligevel arbejder med turisme.

Når snakken falder på a-kasser, som har fokus på den højtuddannede, kan man ikke komme uden om Magistrenes A-kasse. Her har man blandt andet kendskab og erfaring med medlemmer, som har taget en kandidat eller bachelor inden for turisme og de forhold, der vedrører dette fag, og denne erfaring benyttes videre til at udvikle medlemmerne internt. Ud over en beskeden faglig kompetence inden for turisme tilbyder a-kassen den eftertragtede sparringspartner, som har fokus på karriereudvikling. Denne sparringsmulighed er særdeles effektiv, idet den har fokus på, hvordan man kan udvikle og opbygge sin karriere på en både faglig og personlig måde, hvorved man nedsætter en generel rettesnor til, hvordan man skal håndtere dagligdagsproblemer og sikre sig selv ikke at ende i ledighed. Medlemskab hos MA koster 474 kr. i måneden, hvilket gør, at a-kassen ikke er blandt landets billigste. Derimod har a-kassen dog et program, som bygger på en mere professionel sparring mellem vejlederne og a-kassen. Denne vejledning er guld værd, når man skal videre op af karrieretrappen, og den fås muligvis ikke bedre andetsteds, hvorfor den højere kontingentpris er alle pengene værd.

Når man vælger a-kasse, er det vigtigt, at man har afklaret med sig selv, hvad man forventer af a-kassen. Uden et klart overblik over hvad man forventer, kan man umuligt vælge rigtigt, og man ender i stedet med en a-kasse, der ikke lever op til de forhåbninger, man havde. Foruden forventningerne skal man vide, hvordan man selv ønsker at blive vejledt i tilfælde af ledighed. A-kassernes sagsbehandling varierer ofte meget fra hinanden, og undersøger man ikke deres sagsbehandlingsmetode, kan man ende med en a-kasse, som ikke har den ønskede sagsbehandlingsproces. Hertil skal man også gerne undersøge a-kassens kendskab og erfaring med netop din faggruppe. Intet er mere effektivt end kompetent erfaring med den aktuelle faggruppe, og denne findes ofte hos flere af de tværfaglige a-kasser, der gennem en alsidig sagsbehandling helt sikkert har arbejdet med medlemmer, der har været beskæftiget med turisme, før. Har man derimod ingen præferencer, eller kender man dem ikke, kan det være prisen, der er i fokus for ens valg. Denne svinger også meget fra a-kasse til a-kasse, men er man fast besluttet på at finde den billigste, så er det FTF-A, man skal vælge.

!