CA

CA, eller ”Karrierepartner og A-kasse for Højtuddannede i Erhvervslivet”, er en A-kasse, der udelukkende beskæftiger sig med sagsbehandling af højtuddannede medlemmer, som har uddannelse fra universitetet, Handelshøjskolen eller handelsakademiet. Inden for forretningsområdet, hvilket indebærer ledelse, økonomi, regnskab, marketing, kommunikation, HR, investering, finans, IT, konsulentarbejde mv., har A-kassen mere end 55.000 medlemmer over hele landet, som er så tilfredse med A-kassens arbejde, at de har givet A-kassen 9,6 ud af 10 på Trustpilot. Denne anmeldelse gør CA til den A-kasse, som har den bedste trustscore, og dette mener A-kassen selv skyldes en specialisering inden for de bestemte faggrupper.

CA arbejder både med lønmodtagere og selvstændige, hvilket gør dem særdels alsidige, når det kommer til vejledning af deres medlemmer. Således har de nemlig kendskab til både arbejdstagerens og -giverens ønsker og behov, og man kan dermed forvente en erfaren sparringspartner i CA. Der tilbydes dog ikke fagforening hos CA, hvilket kan være fordelagtigt for de personer, der ikke ønsker at være medlem af en fagforening alligevel. Dertil har man i stedet lavet et samarbejde med en række advokater, der for ydermere 50 kr. om måneden tilbyder advokathjælp til A-kassens medlemmer. Dermed har man alligevel mulighed for at få professionel juridisk bistand, selvom man ikke har meldt sig ind i en fagforening. Denne mulighed er særdeles fordelagtig, idet advokathjælp udenom en interesseorganisation kan være særdeles bekostelig affære.

Ud over dette er det, hvilket A-kassens navn også pointerer, vigtigt for CA, at de ikke bare er en A-kasse for sine medlemmer, men at de samtidig er en effektiv samarbejdspartner, og denne indstilling har de haft siden stiftelsen i 1978, hvor de blev stiftet på det grundlag, at en A-kasse skulle være mere specificeret, hvilket da også er to af A-kassens mest centrale værdier – unik og relevans.

CA er forberedt til det højtuddannede erhvervsliv

Hos CA er det vigtigt for A-kassen, at dens medlemmer har det bedst mulige grundlag for at være en del af arbejdsmarkedet. På denne måde bekæmper man arbejdsløshed og ledighed bedst, og medlemmerne kan tilmed undgå at ende i ledighed i første omgang. CA arbejder aktivt for at forberede sine medlemmer til arbejdsmarkedet gennem kompetent vejledning, som i princippet kan formidles på alle mulige forskellige faconer. Eksempelvis har CA udviklet et unikt og banebrydende kursuscenter, hvorved de tilbyder kurser, arrangementer og uddannelsesforløb, der har fokus på at forberede medlemmerne. Disse forløb er gratis, hvis man er medlem af A-kassen, og de afholdes i hele landet. Således skal man ikke være bange for at melde sig ind i CA, selvom man er bosiddende i udenfor byområderne.

CA har da også flere arrangementer og vejledende tiltag end de fleste andre A-kasser, hvilket giver viden om, at CA fokuserer på sin hovedopgave – af rådføre sine medlemmer. For at underbygge denne påstand kan man igen henvise til den yderst attraktive trustscore, som taler sit helt eget sprog, når det kommer til forbrugeranmeldelse af CA. Påstanden kan da også understøttes ved at henvise til den store tilslutning, der er til A-kassens mange workshops og temamøder. Der er en solid opbakning, hvilket da også er med til at gøre arrangementerne så effektive. Således kan man nemlig, udover at videreudvikle sine faglige kompetencer, opbygge et netværk på tværs af brancher, men stadigvæk med det fagligt højtuddannede element in mente. Intet er ofte så effektivt som et netværk, og dette er CA da også udmærket klar over.

For studerende og nyligt uddannede medlemmer tilbyder CA et favorabelt tilbud, hvorved man kan blive integreret på arbejdsmarkedet på en yderst fordelagtig måde. Uden at skulle betale kontingent, tilbyder CA nemlig at være en effektiv sparringspartner, der kan hjælpe dig videre i livet med den bedst mulige faglige oppakning i rygsækken. Her kan man blandt andet få mulighed for konsulentmøder, hvor man har fokus på planlægning og målsætning, og alle disse er yderst professionelle. Den studerende har således mulighed for at kortlægge sin karriere enten kortsigtet eller langsigtet, og dette har vist sig at være en effektiv rettesnor, når man indtager sin rolle på arbejdsmarkedet.

Økonomisk sikkerhed og lønsikring

Skulle du gå hen og blive ledig, er CA et yderst fordelagtigt valg for dig, der har en middelhøj indkomst. Udover at tilbyde super attraktive forsikringstilbud, tilbyder A-kassen nemlig en lønsikring på hele 90 % af din nuværende indkomst. Dette er et tilbud, der ligger blandt landets højeste, og med et loft på hele 40.000 kr. er det ikke nemt at få en bedre løsning andetsteds. Denne høje økonomiske sikkerhed er tæt forbundet med A-kassens faggruppe, og den viser, at den har medlemmernes forhold i centrum.

Den gode sikkerhedsstillelse er også et fokuspunkt, der er tæt forbundet med A-kassens mission og værdi i form af tryghed, og som for CA er en af de vigtigste værdier for en A-kasse – nemlig tillid i samarbejde. Har man indledt samarbejde med CA som A-kasse, skal man således ikke være bange for, at man får en A-kasse, man ikke kan have tillid til. I stedet får man en professionel sparringspartner, der med favorable aktiveringstilbud og med stor økonomisk sikkerhed tager hånd om din konkrete situation.

Konklusion

CA er A-kassen for den ambitiøse forretningsdrivende, der ønsker en karrierebevidst A-kasse, som ikke bare er en A-kasse, men samtidig en effektiv sparringspartner. Gennem et bredt udvalg af kurser, uddannelsesforløb og face-to-face konsulationsmøder har man mulighed for at få styr på sine udfordringer og modarbejde potentiel ledighed. Denne vejledende funktion fås ikke hos mange andre A-kasser, og den er således forholdsvis unik hos CA. Dette har da også resulteret i en gennemgående tilfreds forbrugeranmeldelse, der blandt andet kan ses på Trustpilot.

Det faktum, at A-kassen ikke tilbyder fagforening, er også særdeles attraktivt for personer, der ikke ønsker at sidde i en fagforening. Således er man nemlig ikke afskåret fra de medlemsfordele, som ellers ofte kræver, at man er medlem af både A-kassen og fagforeningen. Med CA får du en kompetent A-kasse, der med mulighed for advokatsupport tilbyder en solid løsning. Er man således i A-kassens faggruppe, vil det være en stor en stor fejltagelse, hvis ikke man undersøgte sine muligheder med CA. Her er fokus på individet.

!