Sprog og Kommunikation

A-kasser der har forståelse for kommunikationsansatte

Hvis du arbejder indenfor sprog og kommunikation, så ved du bedre end nogen anden, hvor vigtigt det er at gøre et budskab forståeligt for din modtager. Du forstår, hvordan man sætter sig i modtagerens sted og formidler et budskab på en klar måde, så intet går tabt. Det er underordnet om det er på skrift eller i tale, lige som det er uden betydning på hvilket sprog. At formidle tungt stof er en balancegang, hvor budskabet skal fremgå tydeligt, men hvor du samtidig aldrig skal tale ned til modtageren. Det at kunne vægte sine ord er ikke mange forundt. Derfor har langt de fleste, der arbejder inden for disse to områder, en lang videregående uddannelse i enten kommunikation eller i et eller flere sprogfag. En uddannelse, der også kan være kombineret med økonomi, markedsføring eller noget helt tredje.

De fleste større virksomheder ved samtidig også, hvor vigtigt det er, at have en kommunikationsafdeling, der både internt og eksternt kan sikre, at information når ud til den rette gruppe på det rette tidspunkt. Det er en af de primære arbejdsopgaver for ansatte inden for dette felt. En anden stor faggruppe er oversættere og translatører, hvor der både er fastansatte i virksomheder, der har et løbende behov, men hvor en stor gruppe arbejder som selvstændige eller på freelancebasis. Tilsvarende findes der også mange inden for kommunikationsgruppen, der arbejder selvstændigt som konsulenter, foredragsholdere mm., så det er på ingen måde en homogen gruppe set med arbejdsmarkedsbriller.

Da måden at arbejde på er så alsidig og variabel, leder mange af dem, der er uddannet indenfor sprog og kommunikation efter både en fagforening og en A-kasse, der kender til de helt særlige brancheforhold. Fagforeningen Sprog og Kommunikation er den, der dækker området historisk set, og de anbefaler deres medlemmer at blive medlem af Arbejdsløshedskassen for Journalistik, Kommunikation og Sprog, i daglig tale kaldet AJKS. Det sagt, er der mange alternativer til valg af A-kasse, hvis du arbejder med sprog og kommunikation. Du kan vælge en A-kasse, der er tværfaglig og dermed optager alle faggrupper, du kan vælge en A-kasse, der har speciale i selvstændige erhvervsdrivende, eller du kan vælge en A-kasse, hvis fokusområde er personer, der har en lang, videregående og akademisk uddannelse.

Om du foretrækker den ene eller den anden er jo som sådan underordnet, det vigtigste er – efter vores opfattelse – at du melder dig ind i en A-kasse, mens tid er. Ellers er det for sent, hvis du ikke allerede er medlem, når du har brug for deres hjælp. Dette gælder uanset om der er tale om dagpenge, eller om der er tale om du har brug for vejledning og sparring i forbindelse med jobansøgning og karriere. For en A-kasse er nemlig ikke kun din partner, når du er ledig, men også en støtte og hjælp til karriere generelt.

AJKS – hvor kommunikation går begge veje

AJKS er en A-kasse, der alene optager medlemmer, der er uddannet inden for og arbejder med sprog, kommunikation og journalistik. Det er tre nærtbeslægtede arbejdsområder, hvor der også er mange, hvor arbejdsforholdene generelt ikke er almindelige. Det betyder, at det er en A-kasse, der har en særlig indsigt i de arbejdsforhold og muligheder, der er at vælge imellem, når du arbejder inden for disse arbejdsområder. AJKS gør meget ud af at understrege, at det de arbejder med er en niche, og at de på den baggrund har en viden, du ikke kan finde andre steder. Samtidig har de en stor forståelse for, at det du arbejder med er kommunikation generelt, og de gør derfor meget ud af deres kommunikation til dig og alle andre medlemmer, herunder ser de det som en primær arbejdsopgave at formidle de regler, der er på A-kassens område, på en måde, hvor du på ingen måde kan være i tvivl om, hvad dine rettigheder og pligter er.

Er du ansat på almindelige ansættelsesvilkår på lige fod med andre på arbejdsmarkedet, så er du på lige fod med alle andre berettiget til dagpenge efter de til enhver tid gældende satser. Hvis du derimod er selvstændig erhvervsdrivende eller arbejder på freelancebasis, så gælder der andre regler. AJKS har mange medlemmer, der ikke er ansat på almindelige løn- og ansættelsesvilkår, og derfor har de oparbejdet en stor viden om, hvad reglerne er, hvis du som selvstændig eller freelancer har behov for dagpenge. Samtidig kender de indgående arbejdsområderne, der er inden for sprog og kommunikation, så ud over at kunne hjælpe dig med dagpengeområdet, kan de også være den, der kickstarter din karriere på ny med baggrund i deres viden om området.

Når du er i A-kasse med personer, der har den samme baggrund som dig, så er det du får specialiseret viden på et snævert område, men samtidig viden, der bliver målrettet dig. Derfor vælger mange, der arbejder med sprog og kommunikation at følge deres fagforenings vejledning om at være medlem af AJKS.

A-kasser for selvstændige

Mange der arbejder med sprog og kommunikation arbejder som selvstændige eller som freelancere. Det kan sagtens være som en del af et konsulentfirma, men hvor du som medarbejder reelt driver dit eget enkeltmandsfirma.

Adservice Comparison Feed: Could not find feed with ID "ss-default"

Som selvstændig er reglerne for dagpenge som nævnt noget anderledes, end de er for de lønmodtagere, der er ansat på kontrakt. Det kan være noget mere besværligt at overskue disse regler, og her kan en A-kasse som DANA eller ASE være en mulighed, fordi det er A-kasser, der kun beskæftiger sig med selvstændige erhvervsdrivende og derfor kender dette område til bunds. Hvad de ikke har, er et særligt kendskab til dit faglige område, men de kan rådgive og vejlede om det at drive selvstændigt erhverv som ingen anden kan. Samtidig tilbyder de gode muligheder for at få et netværk med andre, der lige som dig driver selvstændigt erhverv, og det giver muligheder for at trække på hinandens erfaringer. Desuden kan du få tilbud om generel hjælp med indberetning af moms, betaling af skat og advokatbistand i forbindelse med din virksomhed og i forbindelse med inkasso. På den måde kan du spare store udgifter, du ellers skulle have brugt på revisor og advokat, og det er en god bonus at have ved hånden, da det er en mulighed, du har under din beskæftigelse.

De tværfaglige A-kasser er også for selvstændige

Der er også tværfaglige A-kasser, der sikrer deres selvstændige medlemmer en særlig afdeling, hvor der er fokus på det særlige, der er i at være selvstændig. På den måde kan du vælge en upolitisk A-kasse uden at gå på kompromis, hvis du arbejder selvstændigt med kommunikation og sprog, og her får du mulighed for at se dit virke som selvstændig i et andet lys. Selvfølgelig er der fokus på, at du skal i arbejde igen, skulle du blive arbejdsløs, men der er fokus på både at hjælpe dig som iværksætter, lige som der er mulighed for, at du kan opkvalificere dig, så du står endnu stærkere – både hvis du bliver selvstændig igen, som hvis du vælger at få et arbejde på almindelige løn- og ansættelsesvilkår.

For eksempel har Krifa en afdeling for selvstændige erhvervsdrivende, og det er der også andre tværfaglige A-kasser der her, ligesom du kan komme i A-kasse her, hvis du er ansat på almindelige løn- og ansættelsesvilkår. Dette er A-kasser, der gør meget ud af, at de henvender sig til alle, og de vil gerne vise, at det vigtigste er at stå sammen i en A-kasse, fremfor ikke at være medlem.

En A-kasse, der som de tværfaglige er meget bredt funderet, har den fordel, at deres fokus ligger på arbejdsmarkedet generelt og derfor dine muligheder inden for en bred vifte af arbejdsområder, fremfor at se dig i snæver sammenhæng med din uddannelse og din erhvervserfaring. Ulempen kan på den anden side være en begrænset viden om dit specifikke arbejdsområde, og det kan for nogen være det afgørende punkt for, om det skal være en tværfaglig eller en fagspecifik A-kasse der vælges.

Bredt funderede A-kasser til dig med en lang, videregående uddannelse

For dig, der har en lang videregående uddannelse inden for sprog og kommunikation, er A-kasser med medlemmer, der lige som dig har en lang, videregående uddannelse en mulighed. Det er A-kasser som Magistrenes A-kasse og Akademikernes A-kasse, der vil kunne være et alternativ til AJKS. Som med de fleste andre A-kasser har de måske ikke det bredeste branchekendskab, men det de til gengæld ikke har der, har de i viden om det at være højt uddannet og dermed det syn, du har på dig selv og dit arbejdsliv. Det medfører, at det er A-kasser, der har øje for, hvordan de fleste højtuddannede realiserer sig selv gennem deres uddannelse og deres arbejdsliv, og det medfører, at du kan få rigtig god sparring, uagtet hvad dit behov for dette er.

Mister du dit arbejde af den ene eller den anden grund, så er det A-kasser, der står parat med en plan fra den første dag, om at få det vendt og dig i arbejde igen. Med dine ressourcer i centrum fra A-kassens side, vil kurser og uddannelse være målrettet dine evner på baggrund af en længere og videregående uddannelse sammen med din erhvervserfaring.

!