BUPL

BUPL-A er forkortelsen for Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbunds A-kasse, og som navnet antyder er dette A-kassen for folk, der er beskæftiget og uddannede indenfor pædagogik for både børn og unge. A-kassen er en del af organisationen BUPL, og det er således muligt at vælge den samme fagforening som A-kasse. Denne organisation har arbejdet med ledighed og beskæftigelse i mere end 40 år, og har i dag mere end 70.000 medlemmer, hvis udfordringer har udviklet A-kassens evne til at tage hånd om pædagogernes forhold. BUPL-A, som A-kassen kaldes, har kontorer i alle landets regioner og dertil i alle de store studiebyer i landet som København, Aarhus, Aalborg og Odense.

Generelt er BUPL-A en A-kasse, som er mere end bare en A-kasse. Her er der fokus på en involverende sagsbehandling, hvor det er individet, der er i fokus. Denne målsætning arbejder de mod igennem både personlig vejledning samt gennem den politiske indflydelse, som den tilknyttede fagforening har. Således er BUPL-A ikke bare en almindelig fagforening, men en del af en organisation, der tager hånd om pædagogernes situation på alle mulige måder.

Man kan kun være medlem som lønmodtager, og dette er da også klart udgangspunktet for de fleste pædagoger.

BUPL er en effektiv sparringspartner

BUPL-A tilbyder alle mulige former for sparring, som alle har fokus rettet imod en personlig udvikling af A-kassens medlemmer. Med den konkrete faggruppe i centrum, kan A-kassens medlemmer få vejledning i form af alt fra uddannelsesforløb til personlige samtaler, og disse forløb bygger på 40 års erfaring med sagsbehandling. A-kassen er nemlig godt klar over, at arbejde med børn er en af de mest følsomme beskæftigelsesområder, og dertil hører en unik form for professionalisme, som kræver en banebrydende indsats – også fra A-kassen – for at man ikke skal blive ledig.

BUPL-As målsætning er delt op i både interne og eksterne indsatsgrupper. For det første er A-kassens primære fokus, at få sine medlemmer i beskæftigelse på en effektiv og smertefri måde. Dette er både i medlemmets og A-kassens interesse, og det er BUPL-As opfattelse, at dette må gøres for næsten enhver pris. For det andet har A-kassen fokus på at udvide deres service over for medlemmerne, således at organisationen hele tiden finder nye og innovative måder, hvorpå de kan fremme medlemmets position på markedet, så vedkommende bliver en mere attraktiv ansat. Denne målsætning arbejdes der mod gennem såvel A-kassen som den tilhørende fagforening, da de begge arbejder på at skaffe de bedst mulige forhold for deres medlemmer.

For vejledning af de pædagoguddannede medlemmer arbejder BUPL-A ud fra den samme situation, som den, pædagogerne arbejder med hver dag. Her er der fokus på en involveret samtale, og det er derfor muligt at deltage i personlige arrangementer over alt i landet. Disse har fokus på både faglig udvikling og netværk. Således har man mulighed for at udvikle sig som pædagog ved at dele erfaringer på tværs samt ved at deltage i fagrelevante kurser. Disse foregår ikke gennem pludselige møder, eller ved at man selv kontakter hinanden, men de bliver arrangeret af A-kassens personale, der har oprettet såkaldte jobcafeer rundt i landets større byer. Ved at deltage i disse har man mulighed for at få vejledning af professionelle, samt man har mulighed for at danne et netværk. Disse møder finder sted en gang om måneden i professionelle omgivelser, men sammenlignet med de klassiske og traditionelle møder på jobcenteret, er de mindre formelle, og man har dermed mulighed for at udfolde sig både professionelt og uprofessionelt over for hinanden over en kop kaffe.

Suppleret med de månedlige møder, kan man deltage i faglige temamøder, der har fokus på beskæftigelse med børn på alle mulige måder. Dette tilbud er relevant for enhver pædagog, beskæftiget som ledig, og det er arrangementer som disse, der gør pædagogik til en kunst. Hvor arbejde med børn virker relativt lige til, ved BUPL-A nemlig godt, at det er en svær disciplin at være en god pædagog. Så mange regler, der skal overholdes, og i sidste ende er det skrøbelige børn man arbejder med – både fysisk og mentalt.

Pædagogernes økonomiske sikkerhedsstillelse

Selvom BUPL-A har lagt mange ressourcer og meget energi i at skabe et banebrydende og effektivt system med god rådgivning, har A-kassen også formået at mestre den egentlige kernekompetence – at sikre økonomisk råderum ved ledighed.

Foruden at man som medlem får den obligatoriske dagpengesats, hvis man pludselig og uventet bliver ledig, har man også mulighed for at tegne lønsikring på 80 %. Dette er en effektiv metode, hvor man kan sikre sig og beholde den førte livsstil, selvom at man bliver arbejdsløs. Således er man ikke nødt til at flytte fra hus og hjem, men har derimod et helt år til at finde et nyt arbejde, hvilket BUPL-A hjælper med. Ud over lønsikringen har du mulighed for at samle flere af dine forsikringer i BUPLs forsikringsordning, hvor man ved medlemskab af både A-kassen og fagforeningen har mulighed for at indhente nogle eftertragtede tilbud.

Konklusion

BUPL-A er først og fremmest for dig, der arbejder med pædagogik. Dette behøves ikke nødvendigvis være i en børnehave eller en dagpleje, men det kan også være aktuelt, hvis du er aktiv medhjælper i en klub eller fritidsordning. I alle tilfælde er A-kassen effektiv i form af rådgivning og sparring med ligestillede. Du behøver ikke en gang have en faglært uddannelse. Du kan også allerede starte dit bekendtskab hos BUPL i din studietid, hvis du gerne vil være 100 % forberedt til arbejdsmarkedet, når du afslutter studiet. Dette sikrer dig også en økonomisk start, indtil du finder arbejde, idet A-kassen tilbyder studieordninger, hvor man fra dag et, efter studiet er afsluttet, kan få dagpenge. Derudover får du hjælp til udformning af CV og ansøgning, således at det ikke er en rodet og uprofessionel ansøgning, der er grund til, at du ikke får dit drømmejob.

BUPL-A er også særdeles attraktiv, hvis man vælger at kombinere A-kasse og fagforening i samme organisation. På denne måde får man den ansættelsesmæssige sikkerhed, som er forbundet med en national fagforening, og grundet foreningens størrelse har man tilmed indflydelse hos større og mere indflydelsesrige interesseorganisationer og Beskæftigelsesministeriet.

!