AKA: Akademikernes A-kasse

Akademikernes Ambitiøse A-kasse, også kendt under forkortelsen AKA, er en A-kasse, der primært henvender sig til akademisk uddannede – uanset hvilken faglig baggrund de tilhører. Her er plads til både selvstændige og lønmodtagere, og det er da også netop dette sammenspil, der gør AKA lidt speciel. I AKA er der over 200.000 medlemmer, der alle har en eller anden form for akademisk uddannelse bag sig, hvilket også gør AKA til landets A-kasse med den største viden og erfaring med de højtuddannede og dertil de højtuddannede faggrupper. For organisationen bag A-kassen er de mange faggrupper delt ind i mindre forbund, således at man altid får en specifik rådgivning, der er fagrelevant for netop din beskæftigelse.

AKA tilbyder ikke fagforening, men er derimod i tæt samarbejde med mange af de fagforeninger, som behandler samme faggruppe. Her kan eksempelvis nævnes DJØF, som AKA arbejder tæt sammen med. Derimod tilbyder AKA dog flere arrangementer og funktioner, som normalt falder under fagforeningens domæne, hvilket gør, at man i princippet ikke behøver at være medlem af en fagforening for at få tilstrækkelig rådgivning. Dette er da også særdeles fordelagtigt for folk, der ikke ønsker at være del af en fagforening. Hermed fratages man nemlig ikke de tillægsfunktioner, der ofte kræver medlemskab af både A-kasse og fagforening hos de organisationer, der indeholder begge.

AKA har fagkompetent rådgivning

Hos AKA er det medlemmerne, der er i centrum. Selvom faggrupperne er mange og medlemstallet højt, er det den enkelte sagsbehandling, de individuelle forhold og udfordringer, der er sat i fokus. Således opnår man den mest effektive sagsbehandling, og dette har A-kassen haft succes med i mange år. Denne tilgang og formåen har medført stor tilfredshed blandt A-kassens medlemmer, der har givet a-kassen ca. 8 ud af 10 point i kvalitetstesten. Derudover illustreres A-kassens succes ved at sammenligne medlemmernes ledighedsprocent på ca. 4 % med den generelle på det danske arbejdsmarked, der er på ca. 6,5 %. Denne forskel viser klart, at AKA formår at holde deres medlemmer i beskæftigelse, og dertil sætter A-kassen en stor dyd i, at ingen bliver overset.

Af arrangementer har AKA mere eller mindre det hele. Igennem alt fra kursus- og uddannelsesforløb til personlige møder, forsøger man at udvikle A-kassens medlemmer, således at de er så attraktive som overhovedet muligt, når de bevæger sig ud på arbejdsmarkedet. Arrangementerne er både fagligt og personligt orienterede, og man har mulighed for at få vejledning til netop det, der er ens personlige udfordring. A-kassens mange tiltag og arrangementer er tæt forbundet med dens vision der er, hvilket går ud på, at AKA skal være forgangsbillede for A-kasser. Ved at tilbyde alle mulige former for vejledningsforløb håber A-kassen, at den kan opfordre sine konkurrenter til at gøre det samme.

Foruden de mange aktiveringstilbud, som A-kassen tilbyder dens medlemmer, tilbyder AKA også karriererådgivning og planlægning. Med en faggruppe bestående af akademisk uddannede medlemmer er A-kassen godt klar over, at karriereudvikling er en af de højeste prioriteter hos medlemmerne. Derfor tilbyder AKA karriererådgivning, sparring og netværk gennem deres omfattende platform af medlemmer. Således har man mulighed for at udvikle sig både fagligt og socialt gennem en A-kasse, der ikke koster ekstra, og hvortil man ikke skal bruge energi eller resurser til selv at opsøge fagfolk. A-kassens platform er da også mere effektiv end de fleste andre konsultationsforsamlinger, idet man herigennem finder en mere alsidig faggruppe, hvorved man har mulighed for sparring på tværs at ens personlige ekspertise. Samtidig med dette er opbyggelse af netværk og sparring igennem sin A-kasse særdeles givende i forhold til ens fremtidige jobsituation, idet man opbygger bekendtskaber til andre virksomheder og deres ansatte.

For studerende er denne mulighed især fordelagtigt, idet man som studerende kan få de samme medlemsfordele gennem et gratis medlemskab. Her er der fokus på at forberede de nyligt uddannede markedskandidater til arbejdsmarkedet, således at de har det bedst mulige udgangspunkt for at få arbejde, når de forlader studiet. Denne fremgangsvinkel har tidligere vist sig at være særdeles effektiv, og A-kassens erfaring har kun været positiv, idet man får en mere praktisk tilgang til arbejdsmarkedet.

Økonomisk sikkerhedsstillelse ved pludselig ledighed

AKA fungere først og fremmest som A-kasse, hvorfor den i tilfælde af ledighed hos dens medlemmer udbetaler den lovbestemte dagpengesats, såfremt man opfylder disse betingelser. Dette system er generelt for alle A-kasser, men specielt for AKA er, at A-kassen tilbyder studerende dagpengemulighed, hvis bare de har meldt sig ind i A-kassen mindst 14 dage før studiet afsluttes. Således har akademisk uddannede studerende ret til at få dagpenge fra dag et, hvilket må være attraktivt for mange, idet 1/3 af alle nyuddannede akademikere forlader studiet uden arbejde.

Forude den obligatoriske dagpengeordning tilbyder AKA, at man som medlem kan tegne lønsikring på op til 85 % af sin nuværende indkomst. Denne mulighed og procentsats er generelt højere, end hvad andre A-kasser tilbyder, og dette har grundlag i, at A-kassens faggruppe generelt får større glæde af lønsikringen, idet en akademikers lønindkomst er en smule højere, end hvad almindeligt er. Med lønsikringen følger dog et loft på 32.000 kr. i dækning, hvilket er generelt højt, og hvilket skal sikre, at medlemmerne kan fortsætte en næsten upåvirket livsførelse, uden at man skal gå fra hverken hus og hjem, bare fordi man mister sin faste lønindkomst. Lønsikringsmodellen er den samme, der benyttes hos faggruppernes relevante fagforeninger, og dette er et produkt af det samarbejde, A-kassen yder sammen med sine interesseorganisationer.

Konklusion

For akademikeren er AKA den A-kasse, der har sat sig stærkest på markedet. Dette betyder i praksis, at AKA kan tilbyde nogle yderst favorable tilbud til sine medlemmer, og i samarbejde med faggruppernes fagforeninger forsøger de at skabe de bedst mulige rammer for deres medlemmer. Man skal vælge AKA, hvis man vil have en handledygtig fagforening, som er både kreativ og effektiv i sin sagsbehandling. Dertil skal man overveje AKA, hvis man generelt vægter netværk og professionel sparring højt, da det er netop disse parametre, hvor AKA er A-kassernes konge. Dertil er AKA et favorabelt valg, hvis man vil have en A-kasse, der er til stede i lokalområdet. Med over 200.000 medlemmer har AKA nemlig kontorer i enhver større by, og dette giver en bedre rådgivning i henhold til de lokale forhold.

!