BFA

Byggefagenes A-kasse er en arbejdsløshedskasse for folk, der er beskæftiget indenfor og medlem af Blik- og Rørarbejderforbundet, Malerforbundet, Fiskernes Forbund eller Dansk Artist Forbund. Her har man gennem flere år udarbejdet et samarbejde, der bygger på en effektiv udøvelse af A-kassens kernekompetence, men dertil ikke meget mere. Dette betyder, at man får en fuldt ud gennemskuelig A-kasse med BFA, som ikke har nogen skjult dagsorden eller politisk tilhørsforhold. Hos BFA kan man både være lønmodtager og selvstændig, og den alsidige tilgang sikrer en effektiv og konstruktiv erfaring, som sikrer medlemmerne den bedst mulige sagsbehandling.

Der tilbydes ikke fagforening hos BFA, hvilket er tæt forbundet med det faktum, at A-kassens brede kundekreds og mange faggrupper i stedet kan finde en mere effektiv fagforening med en mere specifik fagorientering andetsteds. Herunder må det understreges, at de ovennævnte faggrupper, for hvilken A-kassen er henvendt, kan finde fagforeninger for dem selv, der kan tilbyde dem det, de har brug for. Det uafhængige forhold mellem fagforening og A-kasse betyder ikke, at der ikke samarbejdes med de respektive fagforeninger, hvilket måske nærmere er det modsatte i praksis, da BFA og fagforeningerne har samme målsætning for sine medlemmer.

BFA er en gennemsigtig og troværdig a-kasse

BFA er ikke en A-kasse, som vi kender A-kasser bedst, men det er en A-kasse, der beskæftiger sig nøjagtig med det, der kræves. Som det angives i A-kassens vedtægter (§ 1), er A-kassens formål udelukkende at sikre økonomisk bistand til sine medlemmer, hvis de pludselig og uventet bliver afskediget eller på anden vis ledige. Dette er A-kassens kernefunktion, og det er nøjagtig dette, denne A-kasse arbejder for. Derudover arbejder A-kassen aktivt for at få sine medlemmer tilbage i arbejde, og dette gøres i tæt samarbejde med de interesseorganisationer, som er tilknyttet A-kassen. Gennem kurser og videreuddannelse udvikles medlemmernes kompetencer individuelt, således at de har det bedst mulige udgangspunkt for at komme tilbage i beskæftigelse.

Derudover er der ikke mange ekstra tiltag og arrangementer, som A-kassen beskæftiger sig med, idet de i højere grad via guides og pjecer henviser deres medlemmer til de lokale jobcentre. Denne tilgang er direkte forbundet med de faggrupper, som A-kassen beskæftiger sig med. For byggefagene, som navnet på A-kassen hentyder til, er der nemlig ikke det samme krav til coaching og forberedelse af medlemmerne, som der er for andre faggrupper, men dertil er det stadigvæk vigtig at vejlede sine medlemmer af den rigtige vej. Dertil er den primære vejledning og rådgivning forbundet med at formidle medlemmernes CV og ansøgninger. Når dette er sagt, er der dog stadigvæk mulighed for videreuddannelse, når man er medlem af BFA. Disse muligheder er mange og med forskellige faggrupper i fokus, er der helt sikker én eller flere, der henvender sig til dig.

Troværdigheden omkring BFA hænger snævert sammen med, at A-kassen er repræsenteret i hele landet. Lige meget om du bor i det indre København eller ved den jyske vestkyst, er der ikke langt til dit regionale kontor. Således kan du altid søge et mere personligt møde, hvis det er dette, der passer bedst til din sagsbehandling. Med en forholdsvis beskeden størrelse på omkring 17.000 medlemmer, der repræsenterer både branchernes selvstændige og lønmodtagere, er A-kassen bekendt med begge sider af jobsamtalen, og har derfor det bedst mulige grundlag for at hjælpe dig med din jobansøgning. Med erfaring fra både arbejdsgiveren og den jobsøgende kan de således vejlede de søgende efter de forhold, som arbejdsgiveren lægger størst vægt på. Alt dette tilbyder A-kassen allerede, mens du stadigvæk er under uddannelse. Således er du altid forberedt til at komme ud på arbejdsmarkedet, og søger du råd og vejledning i god tid, har du det bedst mulige grundlag for at få et godt job indenfor din branche.

I forhold til A-kassernes primære opgave – at få deres medlemmer i beskæftigelse – klarer BFA sig da også forholdsvis godt. Med en arbejdsløshedsprocent på omkring 4 % på deres områder, er den væsentlig under den gennemsnitlige ledighed i landet. Dette viser noget om den effektivitet, der udøves hos BFA, og det viser samtidig, at A-kassen gør nøjagtigt det, de bør, i henhold til de faggrupper de arbejder med. Procentsatsen er da heller ikke langt fra de 2 %, som generelt er antaget for at være den ledighedsprocent, der indikere fuldt beskæftigelse. Denne dokumenterede effektivitet belønnes da også af A-kassens medlemmer, som angiver, at 4 ud af 5 medlemmer er fuldt tilfredse med den sagsbehandling, de har modtaget. Dertil har A-kassen da også opnået en trustscore på næsten 7 ud af 10, hvilket for en A-kasse må siges at være fornuftigt. En af de ting, som anmelderne synes at komplimentere BFA mest for, er A-kassens evne til at være 100 % gennemskuelig og ærlig. Der er ingen skjult agenda, og de bruger ikke megen energi og ressourcer på at vise, hvor meget bedre de er, end deres konkurrenter. Derimod henvender A-kassen sig til faggrupperne, hvor de kompetente vejledere ved præcist hvordan, det forholder sig i byggefagenes brancher.

Økonomisk sikkerhed

Hvad angår dagpenge tilbyder BFA den obligatorisk angivne sats, som pt. er angivet til at være 18.113 kr. om måneden. Derudover er der ikke mulighed for at tegne lønsikring, hvilket er i betragtning af A-kassens faggruppe er sammensat samt det faktum, at flere af A-kassens medlemmer flytter mellem at være lønmodtagere til at være selvstændige. Her er A-kassen igen meget klar i spyttet og prøver ikke at spise dig af med alle mulige fede tillægsfunktioner, som i virkeligheden er lovbestemt.

Konklusion

BFA er først og fremmest for de fagfolk, der søger en A-kasse, der kun fungerer som A-kasse. Her er ingen slinger i valsen, men man har alene fokus på at få medlemmerne i beskæftigelse. Dette kan være i form af arbejde, hvorved A-kassen arbejder effektivt sammen med faggruppernes fagforeninger, eller det kan være i form af videreuddannelse. Derudover er A-kassen super effektiv i forhold til at vejlede og rådgive dig omkring konstruering af CV. Her har vejlederne nøjagtig den erfaring, som danner grundlag for den mest effektive udgangsvinkel for en god fremlæggelse og en eftertragtet præsentation. Dertil er de effektive i deres formidling af uopfordrede ansøgning. Selvom de er uopfordrede, ved A-kassens rådgivere præcist, hvad der udløser arbejdsgivernes interesse, og dertil hvad forskellen er på en god og en dårlig ansøgning.

!