Livet på dagpenge – sådan ser tilværelsen ud

Livet på dagpenge kan lige i starten virke nærmere som en lille hurtig ferie. Du får alle muligheder for at slappe lidt af, for at nyde tilværelsen lidt og få ordnet nogle småprojekter rundt om i hus og have. Langsomt, men sikkert går det dog op for dig, at det er ikke lige så tilfredsstillende at være på dagpenge. Hver en krone skal du nu til at vende for at få budgettet til at slå til, der er ikke plads til meget luksus, når du er på dagpenge, og tænk så hvordan det havde set ud, hvis det ikke var for medlemskabet af A-kassen – så havde det virkelig set sløjt ud.

Det er ikke mange penge, som du nu har til rådighed i forhold til din tidligere lønindtægt, og du skal til at gå på tilbudsjagt bare for at få kronerne til at slå til. De små luksusting, som du tidligere kunne tillade dig i hverdagen, er ikke noget, som der længere er plads til. Der er et budget, som skal overholdes, og der er nogle kreditorer, som skal have deres, før der er plads til, at du får dit, og ja, selvom du var så fornuftig at få meldt dig ind i en A-kasse i tide, så er der ikke meget til rådighed, når alt andet er betalt. Så det er nu med at nyde friheden, men det er også med at nyde den på et stramt budget for at få hverdagen til at hænge sammen.

Din hverdag er betydeligt ændret. Der er pludselig en del mere fritid, men der er også en masse ting, som du er forpligtet til at gøre – det er ikke kun at sove længe, lave ingenting og så ellers hygge med familien. Du skal hurtigt i gang med at melde ind, hvad du har søgt af jobs, hvad du kunne tænke dig at arbejde med, og du vil hurtigt blive sat i sving med at finde stillinger og komme til møder og eventuelt til kurser, som skal sikre, at du netop hurtigt kommer tilbage på arbejdsmarkedet.

Du vil dog ikke få lov at sidde og nyde friheden fra arbejdsmarkedet, nej, det er også en del af din A-kasses arbejde at få dig i gang med at finde et nyt job. Det er selvfølgelig i deres interesse, så de jo ikke skal betale dig så meget i hjælp, men det er også for, at du hurtigt kommer i gang igen. Der er mange studier, som viser, at jo hurtigere du kommer i gang med at øge dine kompetencer, og jo hurtigere du kommer tilbage på arbejdsmarkedet, jo større chance er der for, at du kommer tilbage til arbejdsmarkedet og finder et permanent job. Det er jo desuden også i arbejdsgivernes interesse at få en medarbejder, som ikke har gået hjemme i en lang periode, og som derfor måske ikke er klar til det, som der kræves ved at have et fuldtidsarbejde, for vi har jo alle prøvet, hvordan det er at starte op på et fuldtidsjob. Det er jo ikke noget, som er let at starte op på – det kræver tilvænning, og jo længere du været udenfor arbejdsmarkedet, jo længere vil vejen tilbage til arbejdsmarkedet være.

Der vil være et formelt samarbejde mellem A-kasserne og de kommunale jobcentre, og de vil sammen få dig til de relevante samtaler og sørge for, at du holder dig i gang. Det er jo lige meget, hvilke jobs som skal søges, og der skal også sættes gang i de relevante foranstaltninger, så du undgår at være ledig for længe.

Møder og kurser

Hvis du tror, du bare skal gå derhjemme og hygge dig, mens du får dine dagpenge, så kan du tro om igen. Det øjeblik, hvor du melder ind, at du står udenfor arbejdsmarkedet, og du ikke enten er sygemeldt, har en arbejdsskade eller er i andre ulykkelige omstændigheder, så sætter hjulene i gang, og der vil straks blive iværksat en masse tiltag, som skal sikre, at du hurtigt kommer i gang med at komme tilbage på arbejdsmarkedet.

Du skal selvfølgelig, det øjeblik du bliver ledig, melde dette til både din A-kasse og til jobcenteret i din kommune. Det er normalt noget, som er hurtigt gjort, og du gør det hele ved hjælp af NemID, så du kan gøre det hjemmefra. Derefter vil du hurtigt blive indkaldt til møder, for at du kan komme i gang med at finde ud af, hvordan du kommer tilbage til arbejdsmarkedet. Der er ikke noget med at gå og hygge dig – der skal søges to job om ugen indenfor dit felt, og du skal desuden til møder ret ofte med enten din A-kasse eller med jobcentret, for at alt kan blive strømlinet så hurtigt som muligt. Der er jo et arbejdsmarked, som venter på en med netop dine kompetencer og din ekspertise.

Der vil være mange møder, som vi omhandle forskellige ting. Det kan være for at rette dit CV og din ansøgning til, så du får den bedste salgstale for dig. Det kan være møder, hvor I skal få lagt en overordnet plan for, hvad der skal ske, for at du hurtigt kan komme tilbage på arbejdsmarkedet.

Hvis der er specifikke kurser, som du i samarbejde med A-kassen eller jobcenteret er blevet enige om, at du skal have for at forøge dine færdigheder, så skal du selvfølgelig deltage i dem. Der vil nemlig være en del møder, og du er forpligtet til at dukke op til dem alle – det er jo for at sikre din fremtid.

Der er mange, som tror, at de har en masse fritid, men der vil være mange timer, som vil være øremærket til jobsøgning, kurser, møder med A-kasserne osv. Der vil være møder med jobcenteret, og du skal huske, at der er et vist antal job, som skal søges hver uge, og det skal meldes ind til jobcenteret hvilke jobs, det er, du har søgt. Der bliver set meget strengt på det, hvis du ikke overholder de regler, som der er på dette område, og der er set flere eksempler på, at dagpengene er blevet tilbageholdt, når du som ledig ikke har overholdt de regler, som der er for at kunne få dagpenge.

Du vil have mere fritid

Lige meget hvor mange timer som A-kasserne og jobcentrene lægger beslag på, så vil du have mange flere fritimer til dig selv. Det er næsten ikke muligt at bruge de 40 timer om ugen på at finde job, søge arbejde og tage til møder med forskellige foreninger. Det er en tid, som du skal lære at administrere, så du får mest muligt ud af den, og der er mange steder, hvor det bliver anbefalet, du kommer i gang med noget træning, bruger tiden fornuftigt og får gjort dig selv klar til at komme tilbage til arbejdsmarkedet.

Den ekstra fritid kan også sagtens bruges på hus og have, men der er ikke mange penge at gøre godt med, så det er med at holde det under det budget, som der er lagt og ikke komme til at stifte noget gæld, som du så skal til at betale af på det øjeblik, du er tilbage på arbejdsmarkedet.

Vi anbefaler, at du beholder en almindelig døgnrytme og går i seng, som du plejer, og at du står op, som du plejer. Så er det meget lettere at omstille dig, når du kommer i arbejde igen, og det giver dig stadig fornemmelsen af, at du har en helt normal tilværelse, hvor dit arbejde består i at søge arbejde. Desuden skal du have lov til at holde fri i weekenderne ligesom alle andre, så søg dine jobs indenfor almindelig arbejdstid, så både aftener og weekender er dine egne.

Søg dine jobs fra mandag til fredag, og hav en ugeplan. Det kan for eksempel være, at du læser alle de jobannoncer, du kan finde om mandagen, undersøger virksomhederne om tirsdagen, og at du så bruger resten af ugen på at motivere dine ansøgninger og dit CV og sender dine ansøgninger om fredagen, inden du går på weekend.

Tilbud om aktivering

Har du gået ledig i en længere periode, der for dig mellem 30 og 50 år er på 6 måneder, for dig, der er under 30 år er på 13 uger, og for dig, der er over 50 år, er indenfor de første 13 uger, så har du ret og pligt til at deltage i aktivering. Du skal også være klar over, at mens du er i aktivering, skal du fortsat søge arbejde, og du skal tage imod de tilbud om arbejde, som du får gennem dit jobcenter.

Der findes tre former for aktivering, som du kan deltage i; virksomhedspraktik, job med løntilskud og vejledning og opkvalificering.

Hvis du kommer i virksomhedspraktik, og du er medlem af en A-kasse, så er det et forløb, der kan vare i op til 4 uger. Hvis du står udenfor en A-kasse og er på kontanthjælp, så er virksomhedspraktik et forløb, der tager op til 13 uger. Du kan komme i virksomhedspraktik i både en privat virksomhed og indenfor det offentlige, og hele perioden skal være sammenhængende, så du rent faktisk får noget ud af det. Formålet med praktikken er, at du kommer i arbejde, og det kan sagtens være der, hvor du er i praktik, for virksomheden skulle jo gerne få øjnene op for dine kvaliteter og skabe en stilling til dig.

Job med løntilskud er en meget længere periode end virksomhedspraktik, for her kan du komme ud i op til 6 måneder. Det er et forløb, som du planlægger sammen med din A-kasse og med dit jobcenter, hvor din arbejdsgiver får et tilskud til din løn, men hvor du fortsat er tilmeldt dit jobcenter som værende ledig.

Hvis du bliver ansat med løntilskud i en privat virksomhed, så får din arbejdsgiver et tilskud til din løn på 75,09 kroner i timen, mens du får løn i overensstemmelse med den gældende overenskomst på området, eller du får den løn, der almindeligvis betales indenfor den bestemte branche.

Bliver du derimod ansat med løntilskud i det offentlige, får du en fast timeløn på 122,80 kroner i timen, der svarer til, at din løn er det samme som den ydelse, du får i forbindelse med ledighed. Der er dog den fordel, at du får den fulde pensionsindbetaling, som hvis du var ansat med ordinær beskæftigelse. Som modtager af dagpenge kan du kun have en stilling med løntilskud i det offentlige med en varighed på maksimalt 4 måneder.

Endeligt har du mulighed for et forløb med opkvalificering og vejledning, som er et kortere forløb med særlige projekter eller uddannelse. Forløbet eller forløbene må maksimalt vare 6 uger samlet indenfor de første 9 måneder af din ledighedsperiode. Men deltager du i et forløb, der varer mindre end 2 uger, så tæller det ikke med i de 6 uger.

Du skal vide, at hvis du er ung – og her menes der under 25 år gammel – så har du pligt til at tage en erhvervskompetencegivende uddannelse, hvis du ikke allerede har en, og hvis du er i stand til at gennemføre en uddannelse. Uddannelsen vil så foregå på samme måde som for alle andre, det vil sige, at du kan være berettiget til SU, til elevløn eller til lærlingeløn.

Der er mange regler og krav

Ja, ganske rigtigt, der er rigtig mange krav, som du skal leve op til for at bevare din ret til at modtage dagpenge. Men alle kravene og reglerne er til for en grund, at du ikke stopper med at søge jobs, for lige meget hvordan du putter det, så er det meget mere attraktivt at være i arbejde end at være på dagpenge.

Reglerne er ikke til for at gøre dit liv hverken surt eller besværligt, men for at hjælpe dig hen mod et nyt arbejde så hurtigt som muligt. Det er også derfor, at du sammen med alle de krav, der bliver stillet til dig, får så mange muligheder for at lære at skrive ansøgninger og CV, for at tage kurser og for generelt at opkvalificere dig, så du kommer i gang med at arbejde så hurtigt som muligt, så dit liv igen bliver normaliseret.

Så husk at møde op og husk at forberede dig hver gang, læg energi i dine ansøgninger og i dit CV, og før du ved af det, så er du i arbejde igen.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

!