Lederne

Lederne er en A-kasse, der er specielt henvendt mod ledere eller særligt betroede medarbejdere, der har en eller anden form for ledelsesansvar i virksomheden. Derudover er det muligt at blive medlem af A-kassen, hvis dit studie eller din nuværende situation antyder, at du er en kommende leder. Helt unikt ved Lederne er, at deres A-kassestruktur, under A-kassen LH, er delt i tre undergrupper: Lederne, Virksom og PRO. Disse grupper har fokus på ledere, som befinder sig i tre forskellige ansættelsessituationer. For Lederne arbejder man med ansatte, der har en ledende stilling eller er en særligt betroede medarbejder. I Virksom arbejder man alene med selvstændige, som i sagens natur er ledere i deres egen virksomhed. Sidst men ikke mindst arbejder man i PRO med funktionærer, der selv forhandler løn og kontrakt.

Tredelingen af de ledende personer sikrer, at det enkelte medlem får den mest effektive rådgivning. Således er både A-kassen og medlemmet altid klar over situationen, og hele proceduren bliver mere konkret, hvilket i sidste ende er langt den mest effektive løsning. Foruden at være en kompetent A-kasse, der tager konkret hånd om din situation, tilbyder Lederne også, at man kan kombinere A-kasse og fagforening et sted. Denne samling er både praktisk, men i særdeleshed også med til at gøre proceduren mere effektiv, idet man dermed har kendskab og erfaring med alle ansættelsesforhold. For ledere landet over er Lederne desuden den billigste løsning, hvis man kombinerer A-kasse og fagforening, sammenlignet med de A-kasser der tilbyder lignende fagrelevante produkter.

Der er flere adgangskrav for både de funktionæransatte og selvstændige medlemmer, men disse kan alle undersøges nærmere på A-kassens hjemmeside. Her kan man tillige sende en uforpligtende ansøgning, hvorved man kan stille relevante spørgsmål og dermed finde ud af, om man er i en af de faggrupper, der kan blive medlem hos Lederne.

Lederne har stærkt rådgivning der er en leder værdig

Hos Lederne har man specialiseret sig i rådgivning af virksomhedernes ledende figurerer. Dette viser sig i alle de tiltag, som A-kassen står for, og det er da også dette, at A-kassens 108.000 medlemmer bryster sig ved. Her har de mulighed for at få professionel rådgivning ved en kompetent sparringspartner, der har stor erfaring med netop din situation – tredelingen af de ledende kategorier sikrer dette endnu mere. Foruden den jobsøgende rådgivning, tilbyder Lederne også sparring i forbindelse trivsel på arbejdspladsen, hvilket man både kan nyde godt af i forbindelse med ansættelse og som allerede ansat leder. Her rådgives i, hvordan man modarbejder stress og dermed håndterer en god og fordelagtig trivsel. Dette er særdeles vigtig med hensyn til både lederens trivsel og trivslen for dem, som der ledes over.

Lederne tilbyder desuden rådgivning og uddannelse af ledere, der allerede er ansat, således de ikke mister deres job. Her er der fokus på en opadgående karriere, og hvordan lederpersonen kan udbygge sin karriere ved at være en god leder. Denne rådgivning bliver udført gennem coaching, diverse arrangementer og professionel sparring, hvorved man blandt andet udveksler og uddanner i effektive ledelsesstrategier på tværs af brancher.

De rådgivende arrangementer hos Lederne er effektive, idet A-kassen har medlemmer på begge sider af jobsamtalen. Man er udmærket godt klar over, hvad der efterspørges i en leder, og til det har A-kassen således tilrettet sin rådgivning. Dermed tilgodeser man ikke kun de ledelsesuddannede, men samtidig arbejder man også konstruktivt på at udvikle gode ledere, så virksomhederne kan være tilfredse med de medlemmer, der bliver ansat. Desuden rådgiver Lederne dig i, hvordan du skal skrive ansøgning, CV samt hvordan du skal opstille din LinkdIn profil. Disse elementer synes måske relativt lige til, men det er da alligevel ofte her, at den første udskillelsesproces finder sted.

Ledelsesorienterede netværk

En af de fyrtårne, som er altoverskyggende hos Lederne, er deres netværksarrangementer. Her har man mulighed for at udvikle professionelle og visionære lederevner, der bygger på netop de forhold, som er aktuelle for den eftertragtede leder. Hermed kan du nemlig deltage i netværksgrupper omkring strategi, global ledelse og projektledelse. Disse arrangementer omhandler forskellige ledelsesområder, som er konstrueret for at udbygge karriere- og job muligheder.

Hos Lederen ved de udmærket godt, at netværk og sparring er alfa og omega for lederskikkelsen, og derfor er det da også her, at der for alvor sættes ind hos A-kassen, der har udbygget et gennemgående eftertragtet system, hvorved landets ledere billigt kan udvikle sig og blive bedre. 94 % af alle A-kassens medlemmer er tilfredse med den service, de har fået hos Lederne, og A-kassen kan således sige at have klaret sin mission om at ”bringe dig videre” tilfredsstillende.

Ledernes dagpengeudbetaling

Hos lederne udbetales i første omgang dagpenge i form af de 18.113 kr. fra A-kassen LH. Har du dertil tegnet lønsikring hos Lederne, kan du få helt op til 80 % af din nuværende månedsløn. Dette betyder, at du står økonomisk stabilt i din ledighedsperiode, og derudover er der fokus på at få dig tilbage i arbejde. Denne proces blev A-kassen bag Lederne, A-kassen LH, da også kåret til at være bedst til i år 2014. En pris uddelt og udviklet af Beskæftigelsesministeriet i samarbejde med Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

Konklusion

Som en afsluttende konklusion kan siges, at Lederne er en solid A-kasse for dig, der har en stilling inden for ledelse eller er selvstændig. Her er fokus på ledelse, og med effektiv uddannelse og sparring skabes det bedste grundlag for, at du enten skal beholde eller finde arbejde. A-kassen lever vel op til sin vision om at gå forud for de forreste, og det kan kun bekræftes med, at A-kassen inkluderer værdierne tryghed, kundeorientering og værdiskabelse i alle deres beslutninger og tiltag.

Specielt og eftertragtet hos lederne er deres strukturerede tredelingssystem, hvorfor man er sikret en kompetent og specialiseret rådgivning. Denne er generelt atypisk, men idégrundlaget synes at være genialt og til stor fordel for alle medlemmerne. Den giver indtryk af en involveret rådgivning, som ikke ses hos mange andre A-kasser – en god A-kasse, der har fokus på udvikling og uddannelse både før og efter du står ledig, så du altid er forberedt til ledersituationen i det virkelige liv.

!