Ledelse

Hvilken a-kasse kan jeg vælge, hvis jeg er beskæftiget inden for ledelse?

Som daglig leder kan det ofte være svært at vide, hvilken a-kasse der er mest attraktiv i forhold til din konkrete situation. Selvom man har mulighed for at vælge efter den faggruppe og branche, man er beskæftiget i, er det nemlig ikke altid denne a-kasse, der tilbyder de bedste muligheder for vejledning og personlig udvikling. Men dette er der råd for, da flere a-kasser i stedet beskæftiger sig med vejledning og sagsbehandling af de danske lederstillinger. Her er det ikke fagligheden, som er i fokus, men i stedet er det den ledende rolle, som er i centrum for en konstruktiv vejledningsproces.

For ledere på det danske arbejdsmarked er der stort set valgfrihed, hvad angår valg af a-kasse. Afhængigt af hvilken faggruppe man er i, kan man vælge efter a-kassen faglige kompetencefelt. Derudover kan man vælge frit mellem de tværfaglige a-kasser, som jo ikke har nogen faglig afgrænsning eller tilhørsforhold, og til sidst har nogle ledere mulighed for at vælge de a-kasser, som primært henvender sig til de selvstændige, idet det at være selvstændig erhvervsdrivende er en lederstilling i sig selv.

Adservice Comparison Feed: Could not find feed with ID "ss-default"

Traditionelle a-kasser, som har fokus på ledelse – Lederne, Akademikernes A-kasse og CA A-kasse

Som nævnt ovenfor er der som udgangspunkt frit valg, hvad angår ledere, og blandt de tværfaglige a-kasser er der flere valgmuligheder, såsom FTF-A og Funktionærenes A-kasse, der også har banebrydende erfaring og kompetente fagligheder til at varetage vejledning og sparring for ledere. Men er man målrettet i forhold til at finde en a-kasse, som har fokus på ledelse og lederskikkelsen, er der dog nogle valgmuligheder, der er mere favorable end andre. Disse er ikke forbeholdt den øverste ledelse i C20 selskaber, men mange af dem er målrettet enhver form for ledelse, hvorved man overdrages ansvar. Netop det ansvarlige element er utrolig vigtigt for en effektiv vejledning, og det er også derfor, at det kan være attraktivt at vælge en a-kasse, der har fokus på ledelse.

Når der tales om ledelse, og a-kasser der har fokus på dette, kan man ikke komme uden om Ledernes A-kasse. Dette er som udgangspunkt en tværfaglig a-kasse, men dertil har den fokus rettet mod virksomhedens ledere. Dette har a-kassen gjort i mange år, og med 115.000 medlemmer i hele landet er a-kassens kompetencefelt repræsenteret i alle brancher og faggrupper. A-kassen har således erfaring ud over det sædvanlige, og med en stærk markedsposition er de muligvis markedets førende spiller. Dette sikrer en sagsbehandling, der er opdateret til de nyeste forhold, og a-kassen sætter en dyd i altid at være med på de nyeste moder og fremmeste metoder. Ledernes A-kasse har ligeledes erfaring på alle stadier for ledelse. Dermed kan de fagligt og kompetent vejlede ledere, som er både mellemlederen i produktionen og den administrerende direktør. Denne alsidighed er super effektiv i forhold til at udvikle en attraktiv sagsbehandling, som således har kendskab til både topledelse og i eksempelvis produktionen. Kort sagt kan det siges, at Ledernes A-kasse er mere end bare en a-kasse, men derudover en sparringspartner for livet. Igennem hele din karriere kan du med fordel henvende dig til a-kassen, som altid vil være kompetent til at vejlede dig i din jobsituation. Et kontingent hos Ledernes A-kasse er blandt markedets billigste. For den nette sum af 446 kr. om måneden kan man få del i alle disse medlemsfordele, og kombinerer man det med et medlemskab af organisationens fagforening, kan man samtidig få en af markedets billigste kombinationsløsninger, som kan hjælpe ledere i enhver situation.

Et andet eksklusivt valg af a-kasse er AKA, Akademikernes A-kasse, som ligeledes har et lukrativt tilbud for ledere i alle brancher. Her er det som udgangspunkt de højtuddannede, der er medlemmer, men med denne uddannelse følger også tit ledelse. Denne tilgangsvinkel sikrer også, at AKA kender til mere end bare almindelig ledelse, men tilmed ledelse af de højtuddannede. Denne erfaring og sparring er guld værd for de fleste medlemmer af a-kassen. På denne måde har man nemlig mulighed for at kombinere det professionelle og akademiske med lederstilingen. Det er i særdeleshed inden for den offentlige sektor, at AKA er en effektiv sparringspartner, som kan rådføre ud fra et kompetent og fagligt grundlag. Her har de en bred vifte af ledere, der er beskæftiget inden for alle aspekter af den offentlige sektor. Blandt andet har de medlemmer, der er beskæftiget med ansvar i det kommunale, regionale og statslige. Denne erfaring bruger a-kassen i sin sagsbehandling – og med succes. AKA er en af de bedst rangerede a-kasser, som har en arbejdsløshedsprocent blandt sine medlemmer, der er langt lavere, end den er for den gennemsnitlige dansker. Dette er en præstation i sig selv, og det er ikke anderledes for de medlemmer af a-kassen, som har lederstillinger. Et kontingent hos AKA er blandt Danmarks billigste, når det kommer til a-kasser for bestemte faggrupper. For kun 427 kr. om måneden kan man få del i den erfaring og de kursustilbud, som over 200.000 andre medlemmer nyder godt af hver dag. Dermed bliver man medlem af en a-kasse, der er plantet solidt på markedet, og som har faglighed i enhver akademisk branche. Der er ikke mulighed for at få fagforening igennem a-kassen, men med et professionelt og effektivt samarbejde med Djøf anbefaler a-kassens medarbejdere, at enhver leder bør undersøge sine muligheder hos Djøf. Således får man en professionel og effektiv sagsbehandling – hele vejen.

Den sidste a-kasse, som anbefales til ledere, er CA A-kasse (Karrierepartner og A-kasse for Højtuddannede i Erhvervslivet). Denne a-kasse har, som navnet antyder, fokus på de højtuddannede i erhvervslivet, og dette inkluderer i særdeleshed også ledere. Faktisk har størstedelen af CAs medlemmer en eller anden form for ansvar på arbejdspladsen, hvilket gør dem en del af faggruppen som ledere. Ledere hos CA er dog primært beskæftiget inden for ”business-området”, hvilket begrænser målgruppen, men også sikrer en mere effektiv og specifik vejledning og sparring med ledelsesskikkelserne. CA har 55.000 højtuddannede medlemmer, som alle har valgt medlemskab af CA for deres faglige kompetencer og effektive sparringsmuligheder. Der er intet bedre grundlag for konstruktive netværksmuligheder, end der er gennem a-kasser som denne, og dette er også en af de elementer, som a-kassen lægger stor vægt på. Et kontingent hos CA er relativt dyrere end de forrige valgmuligheder, men dertil skal det også nævnes, at CA tilmed tilbyder medlemskab af organisationens fagforening. Således har man mulighed for at få en billig løsning, som giver mulighed for at få vejledning i alle henseender.

 

Når man skal vælge a-kasse, er det ofte nødvendigt at undersøge sine muligheder i stedet for bare at vælge den a-kasse, som branchen foretrækker. Ved at undersøge sine muligheder kan man nemlig ofte finde tilbud, som er mere favorable for ens egen situation, og dette gælder i særdeleshed for ledere. Mange gange er det nemlig mere fordelagtigt at vælge en a-kasse der, har fokus på enten den akademiske uddannelse eller lederskikkelsen, så man derved har en mere karrieremålrettet tilgang til vejledningen og sparringsprocessen. A-kasserne ovenfor har da også helt forskellige fokusområder, og dette kan man med fordel undersøge, inden man vælger a-kasse. For ledernes a-kasse muligheder er disse allerede blandt markedets billigste, og dette betyder, at det er tillægsydelserne, man skal være opmærksom på. Dagpengesatsen er nemlig lovbestemt og reguleret årligt, så denne kan man ikke adskille sig på, og derfor må man finde forskellene andetsteds.

Her er det umiddelbart i forhold til rådgivning og sagsbehandling, at forskellene kan findes, men dertil er der også a-kasser, der tilbyder bedre vilkår, hvis man for eksempel vælger en kombinationsløsning med både a-kasse og fagforening. Af de ovenstående a-kasser tilbydes dette dog ikke af AKA, som alene er en a-kasse. Her er det i stedet anbefalet, at man samtidig er medlem af Djøf, der er akademikernes foretrukne fagforening med forsikring. For selvom a-kassen og fagforeningen således ikke er tilknyttet hinanden, stræber de stadigvæk efter samme målsætning og formål. For den ovenstående præsentation af de tre a-kasser skulle man også gerne få det indtryk, at a-kasserne henvender sig til ledere på forskellige stadier. Eksempelvis ville det være mere fordelagtigt for en leder i konsulentbranchen at være medlem af AKA eller CA, end det ville at være medlem i Ledernes A-kasse. Dette skyldes, at de to første henvender sig til lønmodtagere med videregående uddannelser, imens den første henvender sig til alle ledere på markedet. Denne sondring er vigtig at have med i sine overvejelser, idet den ”forkerte” a-kasse ikke vil være i stand til at give den samme rådgivning, som den ”rigtige” vil være i stand til. På den måde er det medlemmerne selv, som må undersøge sine muligheder, idet det ikke altid er de branchespecifikke a-kasser, der er den rigtige løsning. Siden her kan du eventuelt benytte som rettesnor i din søgen, og det kan garanteres, at den angivne vejledning vil være effektiv, når man skal have et overblik over, hvilke fordele de enkelte a-kasser har.

!