NNF

Fødevareforbundet NNF er en A-kasse, der kun har og optager medlemmer, som er beskæftiget inden for fødevarebranchen. Mere nøjagtigt, følgende faggrupper: Slagteri, mejeri, bageri, tobak og sukkervarer. Herunder er a-kassen forbeholdt lønmodtagere, og det er således ikke muligt af få eller beholde sit medlemskab, hvis man er eller bliver selvstændig erhvervsdrivende indenfor disse fagområder.

Sammenlignet med A-kassens konkurrenter er NNF ikke særlig gammel, idet forbundet først blev stiftet i 1980, da de daværende A-kasser for fødevareindustrien fusionerede under et tag. Dermed er det da ikke sagt, at A-kassen ikke har den samme erfaring, som de ældre A-kasser har, idet de fusionerede A-kasser, hvis rødder og erfaring går videre i NNF, var blandt landets første. NNFs A-kasse har i dag mere end 17.000 medlemmer, som er spredt over hele landet. Disse er tilknyttet mindre lokalafdelinger, som lægger stor vægt på, at rådgivning og vejledning skal være både nationalt og lokalt. Således har NNF nemlig erfaring med, at de ledige kommer hurtigere i beskæftigelse.

Specielt for NNF og dens dertilhørende hjemmeside er, at A-kassen går meget ud af at orientere sine medlemmer, således at de er opdateret på alle de forhold, der vedrører dem. Denne fremgangsmåde er traditionel hos NNF, der altid har haft fokus på at opdatere sine medlemmer, idet de mener, at dette ligeledes må være A-kassens opgave. Orienteringen er også et klart produkt af den klare demokratiske struktur, som A-kassen har. Sammen med den tilhørende fagforening har organisationen altid været demokratisk, således at det 100 % er medlemmerne, der bestemmer.

NNF sørger for vejledning til at komme videre og blive stærkere

Hos NNFs A-kasse tager man ledighed seriøst, og man arbejder intensivt på at minimere ledigheden, så meget man kan. Dette gøres gennem mange forskellige tiltag, og hver især har disse fokus på individet. Med rødder, der rækker helt tilbage, til da A-kassen blev stiftet, har NNF erfaring for, at det er den individuelle sagsbehandling, der fungere i praksis. Derfor er de personlige vejledningsmøder helt centrale for NNF, der straks efter at have fået besked om ledighed, påbegynder medlemmernes sagsbehandling. Denne reaktionstid ses ikke mange andre steder, og det er da også en af de ting, som NNF får ros og anerkendelse for.

Foruden de personlige møder har NNF også skabt en kursusportal, som har den klare opgave, at den skal udvikle medlemmernes kompetencer på arbejdsmarkedet. Dette gælder både faglige kompetencer, men det gælder også de personlige kompetencer, der ofte er vigtigst til jobsamtalen. Kurserne afholdes af professionelle konsulenter, hvis eneste arbejde er at videreformidle brugbar information til medlemmerne på en måde, hvorved disse kan tage dem med videre ud i det virkelige liv. Under disse kurser er også vejledning for, hvordan man på bedst mulig vis skriver CV og jobansøgning. Af erfaring ved NNF, at netop dette er en af de forhold, hvorved man kan hente rigtig mange points til jobsamtalen. Derfor har A-kassen uddannede medarbejdere, som alle har til opgave at vejlede i, hvordan man skriver den bedste jobansøgning. Dette giver nemlig ofte det bedste udgangspunkt til en hvilken som helst jobsamtale. Foruden de fagligt relevante og de praktiske kurser er det også muligt at deltage i videreuddannelsesforløb hos NNF, så man eksempelvis kan gå fra at være ufaglært til at være faglært, eller man kunne starte som voksenlærling. Disse forløb findes belejligt nok på regionalt plan, så man behøver ikke at fare land og rige rundt for at deltage i videreuddannelse. Derigennem kan man også forsøge sig med en anden faggruppe, hvis man eksempelvis er blevet træt af slagteribranchen og i stedet gerne vil prøve bageribranchen. Hertil findes kurser, hvor man nemt og hurtigt kan blive faglært i en anden faggruppe.

NNF har også udviklet deres helt egen jobambassade, hvor de har samlet de fagrelevante jobs, som arbejdsgiverne slår op. Således behøver man som medlem af NNF ikke at undersøge alle aviser og hjemmesider hver eneste dag, men i stedet kan man hurtigt og nemt slå disse stillinger op på A-kassens hjemmeside. Denne jobbørs er i direkte samarbejde med flere af de arbejdsgivere, som søger ansatte fra faggrupperne, og det er ofte her, at de fleste fagrelevante jobs bliver slået op.

Dagpenge – et økonomisk sikkerhedsnet

Ifølge lovgivningen, som er fastsat af det danske Folketing, skal enhver A-kasse udbetale en bestemt dagpengesats til dens medlemmer i tilfælde af ledighed – såfremt alle dertilhørende krav er opfyldt (herunder skal man have været medlem i et år, hvor man har været i beskæftigelse). Denne lov gælder selvfølgelig også hos NNF, som månedligt skal betale sine medlemmer den årligt regulerede sats, som angives af Folketinget.

Hos NNFs A-kasse er det derudover lidt anderledes sammenlignet med andre A-kasser, idet NNF ikke tilbyder, at man kan tegne lønsikring. Denne indgangsvinkel bygger på det grundlag, at A-kassens medlemmer ikke er den ideelle målgruppe for lønsikring, og fra mange års erfaring ved NNF, at det ikke nødvendigvis er så effektivt for fødevarebranchen, som det muligvis er hos andre. Er man dog fast besluttet på, at man gerne vil have lønsikring, kan denne da ofte også tegnes hos enten banken eller et almindeligt forsikringsselskab.

Konklusion

Fødevareforbundet NNF er en klassisk, men super effektiv A-kasse, der har medlemmerne i fokus. Denne indstilling har de haft i mere end 30 år – som sammensluttet forening – og denne må de siges at mestre. Der er ikke mange A-kasser, som er så effektive og handledygtige på markedet, når det kommer til personlige samtaler, og hos NNF bruger man de strategier, der virker. Heriblandt har NNF udviklet en sagsbehandlingsproces, hvor de har fokus på de lokale forhold, der gør sig gældende for det enkelte medlem.

I henhold til den økonomiske funktion, som hører under enhver A-kasse, er NNF meget generel i sin arbejdsudførsel. De har vurderet, hvad der er bedst for deres medlemmer, og er herigennem kommet til den konklusion, at lønsikring ikke nødvendigvis er den mest effektive løsning. Denne indgangsvinkel bygger på, at A-kassen hellere vil have medlemmer tilbage i beskæftigelse, om end dette er i form af arbejde eller først gennem uddannelse. Hertil gør NNF meget ud af at orientere sine medlemmer, således at de altid er opdaterede på hvad der sker, og hvad der betydning for dem.

!