Social og Sundhed

Dem som aldrig sover

Der er faggrupper, som aldrig sover. Dem som våger over vore syge, passer vore ældre på plejehjemmene og som aldrig har fri, når du har det. Det er social- og sundhedsassistenterne, social- og sundhedshjælperne, plejerne og sygehjælperne – dem som trofast knokler i udkørende enheder som hjemmeplejen til både ældre, handicappede og dem, som er psykisk syge og ikke er i stand til at klare sig selv. Det er dem, som holder folk i hånden, der er kommet ind på skadestuerne, bange og alene, og det er også dem, som sørger for, at der bliver serveret mad til dem, som er indlagt. Det er dem, som sørger for, at mange af de jobs, som vi andre tager for givet, bliver varetaget med professionalisme og integritet. Det er dem, som vi andre burde tage hatten af for. I samme båd finder du portører, men også dem, som er ledere i de samme erhverv. Det er dem, som tager beslutningerne, og som har det overordnede ansvar for, at alt kører, som det skal, samt at alle får den nødvendige pleje, får den daglige hjælp, og at de også får den medicin, som de skal have, til tiden.

FOA er A-kassen indenfor social og sundhed

For mange af dem, som arbejder inden for social og sundhed, er FOA det rigtige valg. Det er A-kassen, som tilbyder det bedste til alle offentlige ansatte, og som er klar med rådgivning til alle deres medlemmer. Selvom de godt ved, de spreder sig ud over mange områder, hvis de skal dække alle offentlige ansatte, så er det generelt en A-kasse, som de fleste er meget tilfredse med, og som de fleste vil anbefale, at man melder sig ind i. De har en generel meget høj service, og de går langt, for at deres medlemmer får alt det, som de er berettiget til i dagligdagen. Medlemmerne ved, at denne A-kasse, som de har sat deres lid til, er klar, hvis der skulle være brug for dem, og FOAs A-kasse er klar med det tunge skyts, skulle det være en faglig eller arbejdsmæssige konflikter, som skal løses for det enkelte medlem. Eller med råd, støtte, vejledning og kurser, hvis der skulle være det, som er med at skaffe medlemmet tilbage på arbejdsmarkedet og sikre, du igen kan få en hverdag, som er præget af arbejdsmæssige udfordringer og sjov.

FOA står klar fra det øjeblik, du skulle blive ledig. Deres call center er klar med kvalificerede medarbejdere, som kan besvare alle de spørgsmål, som du måtte have. Der er næsten ikke den ting, som du ikke kan få svar på bare ved at kigge på deres hjemmeside, alt fra guides til, hvordan du gør, hvis du er kommet til at stå udenfor arbejdsmarkedet, til hvordan du finder de kurser, som skal være med til at bringe dig hurtigt tilbage på arbejdsmarkedet. Der er så mange tilbud fra FOA, at du næsten føler dig overvældet over alt det, som bliver dig tilbudt. Det er virkelig et forbund, som tager deres medlemmers tarv alvorlige, og som er klar over, at hvert enkelt medlem er noget særligt, som skal passes og plejes efter alle kunstens regler, for at sikre, du får det bedst mulige behandling og er med til at få dem til at komme tilbage på arbejdsmarkedet så hurtigt som muligt.

FOA har også en stor jobdatabase, hvor du som medlem hurtigt kan få adgang til de job, som er tilgængelige inden for dit felt Dette er en ekstra garanti for at du slipper for at sidde og trawle mange sider igennem, men hurtigt og meget let kan finde de job, som er i dit område og inden for dit felt uden de store sværdslag. Der er dog også mulighed for en personlig samtale, inden du starter det helt store maskineri, og det er med til at sikre, at du som medlem lander på rette hylde fra staten af og er med til at sikre, at du hurtigt kommer tilbage på arbejdsmarkedet. Det er jo din A-kasses fornemmeste arbejde at sikre netop det.

Der er som med alle andre erhvervsgruppe også den mulighed, at du kan vælge en af de A-kasser, der er tværfaglige, hvis du kun er ude efter at få den sikring, som der er i dagpenge. Det er en mulighed, og der er ingen, som vil kunne tvinge dig til at melde dig ind i en af de tværfaglige A-kasser, eller i en hvilket som helst anden A-kasse. Det sagt, kan vi ikke understrege nok, hvor vigtigt det er, at du er medlem af en A.kasse.

De tværfaglige A-kasser vil kunne give dig de mest elementære ting, men de vil mangle den branchekendskab, som du finder hos FOA. FOA ved hvad deres medlemmer skal have, og de er klar til at tage kampen med det offentlige og det private, for at deres medlemmer får det, som de burde. Det er noget som alle ved, og der er mange medlemmer, som er meget glade, da de ved, at deres A-kasse står klar til at komme dem til hjælp lige meget hvad, der skulle ske. FOA har en tilknyttet A-kasse, der er klar til, sammen med hver enkelt medlem, at sikre, at de får det, som de har ret til. Samtidig er FOAs A-kasse klar med en plan så hurtigt som muligt, hvis du skulle komme til at stå udenfor arbejdsmarkedet.

Adservice Comparison Feed: Could not find feed with ID "ss-default"

Social og sundhed har mange uddannelser bag sig

For dem, som har en lang eller mellemlang uddannelse, og som arbejder inden for social og sundhed, vil der være de traditionelle A-kasser som Danske Sundhedsorganisationers A-kasse. De har medlemmer som sygeplejersker, ergo- og fysioterapeuter, radiografer og andre, som arbejder indenfor sundhed. Det er traditionelt der, hvor der er mange som vil søge hen. Der er også den muligheder, at de kan søge til Akademikernes A-kasse, men det er dog de færreste, som gør det.

Det er de traditionelle A-kasser, som tiltrækker flest medlemmer, for det er der, de ved, de kan få den bedste støtte og vejledning, hvis de mod forventning skulle ende med at komme til at stå udenfor arbejdsmarkedet. Danske Sundhedsorganisationers A-kasse sammen med Akademikernes A-kasse tilbyder selvfølgelig begge to også, at der er en mulighed for, ud over de garanterede dagpenge, at du kan sikre, du får en lønsikring, som vil give dig en stor portion af din grundløn, hvis du kommer til at stå uden for arbejdsmarkedet af den ene eller den anden grund. Det er med at sikre, der er de bedste forhold for deres medlemmer, og det gør Danske Sundhedsorganisationers A-kasse og Akademikernes A-kasse ved at have et rigtig godt grundlag for at vide meget om de felter, som deres medlemmer arbejder i.

Der hvor Danske Sundhedsorganisationers A-kasse virkelig har deres force er, at de ved alt om sundhedsområdet, og de er klar med planer og muligheder for kurser mm., så snart en af deres medlemmer skulle miste arbejdet, eller komme til at stå i en konfliktsituation med deres arbejdsgiver. Deres mange medlemmer gør, at de står stærkt og har et rigtig godt branchekendskab.

Akademikernes A-kasse henvender sig klassisk til dem, som har en mere administrativ stilling indenfor sundhed, og som samtidig har en lang, videregående uddannelse. De er med til at sikre, at deres medlemmer får alt det, som skal til for at sikre, at de kan komme ud i en stilling, som er meget lig den, som de næsten lige har forladt. Men de vil ikke have det samme branchekendskab, som de A-kasser, der i mange år har fokuseret deres primære interesse mod dem, som har arbejdet inden for social og sundhed.

Læger er også en del af det sundhedsmæssige områder

Det er nok de færreste, der kan forestille sig, at der er så meget som én læge i Danmark, der er ledig. Der har været en mangel på uddannede læger i adskillige år, og behovet for læger er på ingen måde dækket endnu. Derfor vi mange læger vælge ikke at være medlem af en fagforening, da der reelt på deres område ikke findes arbejdsløshed. Det er heller ikke derfor, at Lægeforeningen anbefaler medlemskab af en A-kasse. Deres anbefaling går alene på yngre læger, der planlægger barsel på et eller andet tidspunkt i løbet af deres karriere, hvor de mener, at en A-kasse kan være relevant, da medlemskab af en A-kasse også giver ret til barselsdagpenge i forbindelse med graviditet, fødsel og barselsorlov. Lægeforeningen henviser deres medlemmer til Akademikernes A-kasse, som er A-kassen for dig med en lang, videregående uddannelse. Der vil du som medlem kunne få relevant vejledning i forbindelse med dagpenge under barsel. Retten til barselsdagpenge er dog lovfæstet, og du kan som læge melde dig ind i en hvilken som helst A-kasse, også selvom formålet for dit vedkommende alene er at opnå ret til barselsdagpenge – hvad enten du er en mand eller kvinde, der planlægger at skulle afholde barsel i løbet af dit arbejdsliv.

Skulle vi en dag være så heldige, at der er læger nok, så håber vi, at lægerne på lige fod med andre erhvervsgrupper melder sig ind i en A-kasse.

!