FOA

FOAs A-kasse beskæftiger sig umiddelbart med folk, der er beskæftiget med eller ønsker at være beskæftiget i den offentlige sektor. Her har de i særdeleshed specialiseret sig inden for social- og sundhedsvæsenet, pædagogik, kost og -servicebranchen og den tekniske servicebranche, hvor de har rødder og erfaring fra de sidste 100 år. Med fokus på ansættelse i den offentlige sektor arbejder FOAs A-kasse kun med lønmodtagere, da det er dette, der er A-kassens kompetente arbejdsområde, og da der ikke er meget idé i at arbejde med de selvstændige i denne henseende, hvorfor det primært omhandler ansættelse hos kommuner, regioner og staten.

FOAs A-kasse tilbyder tillige medlemskab af fagforeningen FOA, som i dag er Danmarks tredjestørste fagforening. Dette sikrer politisk indflydelse i et sådant omfang, at organisationen har mulighed for at fremstille deres krav og synspunkter politisk på nationalt såvel som lokalt plan. Denne position understøttes ydermere af, at FOA er en del af hovedorganisation LO, som mere effektivt kan tage hånd om arbejdsmarkedet på politisk plan.

Hos FOAs A-kasse ønsker man ikke bare at fungere som medlemmernes A-kasse, men man ønsker at tage hånd om alle de problemer, som medlemmerne måtte have angående deres arbejde. Dermed sikrer A-kassen tilfredse medlemmer samtidig med, at den har mulighed for at arbejde mod ledighed for medlemmerne. Selvom FOA agerer A-kasse for hele den offentlige sektor, har den delt sine kompetenceområder op i de enkelte brancher, således at de på bedst mulig vis kan håndtere medlemmernes sagsbehandling uden af være alt for overfladiske. Med en specifik håndtering, hvorved det er medlemmerne, der er i fokus, har man nemlig hos FOA opdaget, at processen ofte er mere effektiv. Denne fremgangsprocedure kan man have hos FOA, idet de er tilstede i lokalområdet. Med omkring 41 lokalafdelinger i hele landet, er der ikke den region, hvor A-kassen ikke er tilstrækkeligt repræsenteret. Dette sikrer medlemmerne en lokal orientering og vejledning hos A-kasserne, og det er praktisk, idet man således ikke skal bruge mange penge eller lang tid på at opsøge sin A-kasse og fagforening.

FOA tilbyder et utal af aktiveringsarrangementer

Hos FOAs A-kasse er man udmærket godt klar over, hvad der fungerer, når det kommer til aktivering, og denne erfaring har været grundlag for en banebrydende platform – fyldt med effektive aktiveringsarrangementer.

Ud over de traditionelle tiltag, såsom hjælp til jobansøgning og vejledning til, hvordan man skal agere til en jobsamtale, bryster FOAs A-kasse sig ved, at organisationen er mere end bare en A-kasse. Derudover tilbydes der nemlig job- og brancherelaterede kurser og arrangementer, som ikke bare har til formål at få dig tilbage på arbejdsmarkedet, men som også har til formål at udvikle dine kompetencer, mens du allerede er i beskæftigelse. Disse tiltag skal virke forebyggende mod ledighed, og de skal dermed forhindre den udløser, der forårsager ledighed. Disse arrangementer forekommer i mange forskellige former og faconer, og der er næsten frit valg på alle hylder. Dette sikrer dig, at du også kan finde et arrangement, der er mest effektiv i henhold til dine personlige forhold og behov. Til arrangementerne er der primært fokus på medlemmernes individuelle forhold, hvorfor de arbejder ud fra en model, hvorved man løser udfordringerne en ad gangen. Denne fremgangsmåde kan virke langsommelig og ineffektiv, men på grund af A-kassens mange års erfaring med netop sagsbehandling af ledige, har de fundet et system, der hurtigt og effektivt kan løse medlemmernes problemer og udfordringer. Mange af disse modeller er generelle og alsidige, og selvom man måske ikke har nøjagtig de problemer, arrangementet forsøger at gøre op med, er det altid effektivt og lærerrigt at deltage alligevel. Således uddanner man sig selv i at være i beskæftigelse, og man har det bedst mulige grundlag for at få arbejde.

Med sagsbehandling af ansatte i den offentlige sektor ved FOA godt, hvor indviklede de mange regler er for den almindelige borger. Derfor tilbyder organisationen tilmed, at man kan få hjælp og vejledning til at blive bekendt med de regler og forhold, der er gældende for det enkelte medlem. Som ofte sker dette igennem materiale og pjecer, men har man brug for det, kan man også få personlig vejledning af en af A-kassens kompetente rådgivere. Således skal du ikke betale en advokat for at vejlede dig, og du skal heller ikke gå i uvidenhed om, hvorfor man hurtigt kan ende i en ubehagelig kattepine.

A-kassens økonomiske sikkerhedsstillelse

Skule man uheldigvis gå hen og blive ledig, stiller A-kassen, hvilket jo umiddelbart er deres kernekompetence, økonomisk sikkerhed. Som udgangspunkt sker dette ved, at man modtager den lovbestemte dagpengesats, men har man tilmed tegnet en lønsikring hos A-kassens forsikring/samarbejdspartner, kan man få hele 90 % af sin nuværende lønindkomst med en maksimal dækning på 14.000 kr. Dette er en særdeles attraktiv ordning, som ikke ses meget lignende hos andre A-kasser. 90 % i lønsikring er nemlig i den høje ende, hvorfor man næsten kan fortsætte sin livsstil som før, selvom man er ledig. Således kan man påbegynde jobsøgningen, uden at skulle bekymre sig om sin økonomi. Dette giver ofte det pusterum, der er med til at få dig til at slappe af, så du hurtigt er tilbage på arbejdsmarkedet igen.

Lønsikringen er bare en af de tilbud, man med fordel kan tegne, hvis man er medlem af FOA. Herigennem kan man nemlig få andre lækre tilbud og rabatter, som ikke kan opnås hos almindelige forsikringsselskaber, der ikke er tilknyttet arbejdsløshedskasser og fagforeninger.

Konklusion

Generelt er FOAs A-kasse nok det bedste valg, hvis man arbejder i den offentlige sektor. Der findes ikke andre A-kasser på markedet, som arbejder lige så intensivt og effektivt for at skabe bedre vilkår for sine medlemmer, som FOA gør. Dette er til fordel for deres mange medlemmer, og det har gennem 100 år været grundlaget for udviklingen i den offentlige sektor.

Foruden at FOA er en involveret fagorganisation, arbejder de ud fra en vision om, at de vil have alle deres medlemmer i beskæftigelse. Denne målsætning arbejder de effektivt mod ved at tilbyde fede og attraktive arrangementer for deres medlemmer, der er lidt ud over det sædvanlige – kort sagt får man altså en A-kasse, der tager hånd om sine medlemmer individuelt og samlet.

!