DANA, de selvstændiges A-kasse

DANA er en A-kasse, der har specialiseret sig 100 % i de selvstændiges situation. Dette fokus har en tværfaglig orientering, og det er således lige meget hvilken branche du agerer i – bare du er selvstændig. Herudfra arbejder A-kassen med ideen om, at DANAs medlemmer er ”selvstændige sammen”, hvilket har flere elementer i sig, men centralt har grundlag i en effektiv sagsbehandling. En af de særlige funktioner det indebærer, er muligheden for at stille spørgsmål til andre selvstændige medlemmer og derigennem få en effektiv sparring – i og på tværs af brancher. DANA har eksisteret i omkring 40 år, og har i dag ca. 37.000 selvstændige medlemmer fordelt over alt i landet. Denne erfaring gør DANA til en af markedets mest effektive A-kasser for selvstændigt erhvervsdrivende, og hvor man i andre A-kasser har fokus rettet mod både selvstændige og erhvervsdrivende, kan man i DANA alene fokusere på de selvstændige og deres behov.

Det er ikke muligt at få fagforening hos DANA, hvilket i sig selv heller ikke er specielt relevant for selvstændige, idet de bliver repræsenteret igennem arbejdsgiverforeninger. Dette betyder dog ikke, at man ikke har mulighed for at få den hjælp, som oftest håndteres af fagforeningen, idet DANA dertil har udviklet en platform, som også tilbyder disse elementer. DANA fungerer således ikke bare som en traditionel A-kasse, men som en solid og effektiv samarbejdspartner oveni.

DANA er eksperter i råd og vejledning

Hos DANA dokumenteres det, at gode råd ikke er dyre. Her har man nemlig udviklet et system, hvorved man på en effektiv måde rådgiver sine medlemmer, så de undgår at være uden arbejde i lange perioder. Vejledningen har fokus på det at være selvstændig, og det er således ikke så meget en proces, hvorved man får medlemmerne tilbage i arbejde, som det er en proces, hvor at man forsøger at undgå arbejdsløshed i første omgang. Dette gøres gennem mange forskellige arrangementer, og på lige fod med rådgivning for en lønmodtager, rådføres den selvstændige ud fra dennes konkrete forhold og udfordringer. Rådgivningen har dog en mere forretningsorienteret tilgang, og man forsøger således at vejlede de mange medlemmer i, hvordan de med fordel kan påtage sig rollen som selvstændig. Hertil vejledes i de parametre, som er generelt vigtige for enhver erhvervsdrivende, der ønsker vækst i sin virksomhed, som må være enhver iværksætters mål. Her kan eksempelvis henvises til DANAs effektive vejledning omkring markedsføring, som ofte kan være en besværlig størrelse for de fleste iværksættere, der ikke har erfaring med effektiv markedsføring. Her hjælper DANA, gennem vejledning, deres medlemmer til at få den mest effektive løsning, der passer til deres konkrete situation, og som ikke bliver den fiasko, markedsføring ellers kunne gå hen og blive. Markedsføring er bare en af de mange områder, hvor DANA tilbyder en effektiv rådgivning, hvis man er medlem. Derudover kan man få vejledning til finansiering og mange andre ting, som måske ligger uden for dine kernekompetencer som selvstændig.

Foruden faglig rådgivning tilbyder DANA også vejledning til de medlemmer, der har en idé, men som har svært ved at få den realiseret. Gennem 40 års erfaring har DANA sammensat en række råd, som generelt kan benyttes som rettesnor for de fleste selvstændige. Dertil har A-kassen udviklet en platform, hvor sparring er nøgleordet. Ved at hjælpe hinanden i A-kassen, kan man dele gode ideer, således at man ikke prøver at afprøve de dårlige først. Denne netværkssparring har vist sig at være særdeles givende for alle A-kassens partnere, og derfor er det også en af A-kassens foretrukne værktøjer, når det kommer til at udvikle og uddanne sine medlemmer.

Professionel hjælp til regnskab og jura

Som sagt tilbyder DANA ikke fagforening, hvorfor de i stedet har udviklet en A-kasse med mulighed for advokatbistand, der er målrettet de erhvervsdrivende. Med DANA kan du få hjælp til at forstå juraen, mens du samtidig kan få gode råd og vejledning til, hvordan du skal administrere din bogføring. Tit og ofte er det nemlig sjusk i bogføringen, der medfører, at en virksomhed må dreje nøglen, og dette er hverken ønskværdig for A-kassen eller medlemmet. Med 40 års erfaring med de selvstændige har DANA således samlet en række råd, som skal hjælpe dig og din virksomhed sikkert igennem den kedsommelige bogføring, således at du ikke laver unødvendige fejl eller pludselig bliver overrasket over at skulle betale moms og skat.

For advokathjælpen er fokus også rettet mod det erhvervsdrivende element, hvorfor man får vejledning til at komme videre, hvis en af samarbejdspartnerne ikke opfører sig, som de skal. Hertil kan eksempelvis nævnes, at man som medlem af DANA får gratis inkassohjælp, således at man kan slæbe sine kunder i fogedretten, hvis de ikke betaler til tiden. Denne form for advokathjælp vil ofte være bekostelig for virksomheden, hvis man skulle henvende sig til et selvstændigt advokatkontor.

Økonomisk tryghed

For din økonomiske situation tilbyder DANA den lovbestemte dagpengesats, hvis du skulle miste din forretning og blive ledig. Derudover tilbyder A-kassen ikke mulighed for lønsikring, og man har således den almindelige sikkerhed på lige fod med lønmodtagerne.

Konklusion

DANA er for selvstændige, der skal bruge en sparringspartner og en A-kasse. Med utallige tillægsydelser, der har fokus på virksomhedsdrift og god forretningsførelse, er A-kassen ikke bare en almindelig A-kasse, men samtidig en solid samarbejdspartner. Her er den effektive rådgivning baseret på mere end 40 år i branchen, og man har tillige mulighed for at dele og modtage ideer og råd fra hinanden. Dette har grundlaget i mottoet ”vi er selvstændige sammen”, og dette klarer DANA til UG. Der fås muligvis ikke bedre erhvervsrådgivning, og man kan trygt være sikker på, at DANA har dine interesser i fokus.

I henhold til den økonomiske sikkerhed er DANA forholdsvis gennemsnitlig, uden mulighed for lønsikring. Derimod kan man spare penge på advokatbistand samtidig med, at man kan blive rådført om nogle af den selvstændiges allervigtigste opgaver, hvilket ellers kunne blive en bekostelig affære, hvis man i stedet skulle benytte sig af en ekstern konsulent. DANAs arbejdsudførsel bygger på et netværk af dygtige forretningsmænd, der alle har erfaring med det at være selvstændig, og dette kommer A-kassens medlemmer til gode.

!