Transport og Logistik

A-kasser, som du med fordel kan blive medlem af, hvis du er beskæftiget inden for Transport & Logistik

Selvom der er mange forskellige måder, hvorpå man kan være beskæftiget med transport og logistik, hører de alle under samme faggruppe, når det kommer til valg af a-kasse. Nogle a-kasser har måske større fokus på nogle former for transport frem for andre, men valgfriheden hører unægteligt sammen med faggrupperne, og denne er for Transport og Logistik generelt stor, hvad end du ønsker en traditionel eller en tværfaglig a-kasse. Hertil vil valgmulighederne variere en smule, alt afhængig af om man er selvstændig eller lønmodtager, da flere af de danske a-kasser er forbeholdt enten den ene eller den anden.

Traditionelle a-kasser – 3F og Akademikernes A-kasse

Overordnet er a-kasser og fagforeninger ofte inddelt i to hovedgrupper; de traditionelle og de tværfaglige, hvor de traditionelle a-kasser er fagligt begrænsede til kun at behandle bestemte faggrupper, mens de tværfaglige a-kasser optager medlemmer uafhængig af faggruppe eller branchetilhold. Som beskæftiget inden for transport og logistik har man mulighed for at vælge mellem begge hovedgrupper, hvorfor man kan vælge imellem den tværfaglige eller den branchespecifikke a-kasse. En klar fordel ved at vælge en a-kasse, der har specialiseret sig inden for netop din faggruppe, er, at denne ofte kan tilbyde den mest konkrete vejledning med faglig relevans. Dertil har flere af de branchespecifikke a-kasser deres egen jobbørs, hvorfra man som medlem har adgang til netop de jobtilbud, der er relevante og aktuelle for dig

Adservice Comparison Feed: Could not find feed with ID "ss-default"

3F repræsenterer Danmarks største fagforbund og kan dermed bryste sig af at have landets største lokale såvel som nationale tilstedeværelse, hvilket er et effektivt værktøj i kampen mod ledighed og for bedre arbejdsvilkår. Hos 3F har man inddelt sine fagområder i seks forskellige kategorier, hvorved transportgruppen med i alt 51.000 medlemmer er en af forbundets største faggrupper. Heri findes både faglærte og ufaglærte medlemmer, og der er både mulighed for at være medlem som lønmodtager og som selvstændig. Selve forbundet består af både en a-kasse og en fagforening, hvorved man som medlem kan samle sine arbejdsrelaterede forhold ét sted. For transportbranchen er 3F den a-kasse, der repræsenterer medlemmernes vilkår og behov bedst ud fra et fagligt perspektiv, idet forbundet har delegeret mere end 1/6 af sine ressourcer til netop denne faggruppe. Foruden at være bekendt og fagligt orienteret omkring transport og logistik har man i 3F lavet overenskomster med mere end 35.000 virksomheder, offentlige institutioner samt staten hvilket gør, at man som medlem af 3F står stærkt i forhold til både pligter og rettigheder. Alt dette kan man få med et kontingent for bare 488 kr. i 2016, hvilket ikke er landets billigste tilbud, men samtidig får man til gengæld en bred vifte af tillægsydelser samt en effektiv, faglig og saglig sagsbehandling, skulle man være så uheldig at blive ledig. 3Fs transportgruppe arbejder som chauffører, lagerarbejdere, reddere, havnearbejdere, fiskere, sømænd, bude og ansatte på vaskerier.

Med mere fokus på den logistiske del af faggruppen kan man også vælge at blive medlem hos Akademikernes A-kasse – også kaldet AKA. Her er det et krav, at man har en højere akademisk uddannelse, men dertil vil det være et oplagt valg, hvis man er uddannet inden for transport og logistik. Eksempelvis kan der nævnes medlemskab som ingeniør. Der er plads til både selvstændige og lønmodtagere, og skifter man således mellem det ene og det andet, eller er man beskæftiget med begge dele, skal man ikke bekymre sig med at skulle skifte a-kasse. Akademikernes a-kasse er klar til at tage hånd om din faglige situation, allerede mens du studerer, hvorfor a-kassen tilbyder gratis medlemskab og inkluderer alle de attraktive medlemsfordele. Specielt for AKA er, at a-kassen har en mere professionel tilgang til sin funktion og ageren. Mens andre a-kasser arbejder med at få deres medlemmer i beskæftigelse efter at være blevet ledige, arbejder AKA med at modarbejde hele den situation, hvorved ledighed er den uheldige følge. Dette gør de ved at tilbyde et bredt udvalg af kurser og arrangementer, der har fokus på faglærte kompetencer og personlig udvikling. Det er ikke muligt at kombinere både a-kasse og fagforening ét sted med AKA, der alene agerer som a-kasse. Hertil har a-kassen i stedet valgt at danne samarbejde med nogle af landets akademiske fagforeninger, og dette har resulteret i et givtig partnerskab, som stadigvæk er uafhængigt af hinanden. Medlemskab hos AKA er landets billigste, når det kommer til branchespecifikke a-kasser, og du får dette medlemskab for bare 427 kr. om måneden.

Det alternative valg – tværfaglige a-kasser

Med beskæftigelse i faggruppen for transport og logistik kan man selvfølgelig også altid vælge en tværfaglig a-kasse, der ikke har nogle branchespecifikke begrænsninger eller tilhørsforhold. Her er det a-kassens arbejdsopgave, der er i fokus, og man kan derfor også i højere grad fokusere på, hvilken a-kasse der er mere fordelagtig generelt. Uden nogen faggruppering har de tværfaglige a-kasser da heller ikke noget specifikt kendskab til transport og logistik, men rådgiver således deres medlemmer ud fra en mere generel tilgang.

Der er mange fordele ved at vælge den alternative, tværfaglige a-kasse frem for den branchespecifikke, hvilke ofte er tæt forbundet med den enkeltes beskæftigelse og personlige holdninger. For den ufaglærte kan det eksempelvis være, at man arbejdsmæssigt ligger tæt op af to eller flere forskellige faggrupper, hvorfor det kan være svært at låse sig til én a-kasse. Skifter man herefter job, kan det nemlig være nødvendigt også at skifte a-kasse, hvorimod en tværfaglig a-kasse ikke tager hensyn til dette. Derudover kan den tværfaglige a-kasse ofte tilbyde en mere handledygtig sagsbehandling, idet processen ikke er lige så faglig/konkret, som den er hos den branchespecifikke a-kasse.

Der er 3 tværfaglige a-kasser, som gør lidt ekstra inden for transport og logistik; FTF-A, Krifa og Det Faglige Hus.

FTF-A har fokus rettet mod individet, og med mere end 135.000 medlemmer på landsplan har de også et bredt og gennemgående kendskab til transport og logistik. I særdeleshed i forhold til logistik bryster FTF-A sig ved at have kendskab til de konkrete forhold, der gør sig gældende i branchen og for faggruppen generelt. Som tværfaglig a-kasse kræver har FTF-A ikke tilbud om fagforening, idet FTF-A alene agerer som a-kasse med tilvalg af forsikringsydelser. Dette tilbyder de til landets billigste pris sammenlignet med andre tværfaglige a-kasser, og de er samtidig en af de a-kasser, der tilbyder den mest effektive sagsbehandling, hvilket deres høje Trustscore er et bevis på. Medlemskab hos FTF-A koster kun 435 kr. om måneden, og ud over at være den billigste tværfaglige a-kasse er det også en af de billigste a-kasser overhovedet.

En anden tværfaglig a-kasse med mulighed for fagforening, som er attraktiv for folk, der er beskæftiget med transport og logistik, er Krifa – Kristelig Fagbevægelse. Denne har som udgangspunkt ingen branchespecifikke begrænsninger, deraf tværfaglig, men med mere end 180.000 medlemmer har de alligevel prøvet lidt af hvert. Det er da også en af de a-kasser, der tilbyder mest inden for rådgivning og personlig sparring. Med lokale afdelinger i hele landet er Krifa til stede i lokalsamfundet, hvilket da også er en af de elementer, som medlemmerne sætter størst pris på. På denne måde er Krifa en af de fagforeninger + a-kasser, der tilbyder den mest involverede sagsbehandling, og resultatet er da også en ledighedsprocent, som er væsentligt under det sædvanlige. I forhold til faggruppen, Transport og Logistik, er Krifa også særdeles kompetent, og i denne faggruppe har de medlemmer, som er både lønmodtagere, selvstændige og beskæftiget i både det private og den offentlige sektor. Dette medlemskab fås for den nette sum af 469 kr. om måneden.

Et andet sikkert valg af a-kasse + fagforening er Det Faglige hus, som også er en tværfaglig a-kasse, med mulighed for fagforening og forsikring. Det Faglige Hus har mere end 30 års erfaring med fagkompetent sagsbehandling og med ca. 100.000 medlemmer, er de også fagligt kompetente og erfarne med både transport og logistik. Her arbejder man med sagsbehandling i både den private og den offentlige sektor, og man er således garanteret en alsidig proces, hvis man skulle være så uheldig at blive ledig. Medlemskab hos Det Faglige Hus koster 466 kr. i måneden i år 2016, men dertil skal man huske, at forbundet er tilstedeværende i det meste af landet, og man kan således få hjælp, uanset om man bor på Thy eller i hovedstaden.

Når man leder efter sin næste eller første a-kasse, er det vigtigt at have sine prioriteter i orden. Der er stor forskel på de enkelte a-kasser, og i en faggruppe som Transport og Logistik er det ikke ligegyldigt, om man vælger den ene frem for den anden. De har forskellige kvaliteter, og mens de tværfaglige a-kasser har alsidighed og personlig sagsbehandling i fokus, har de branchespecifikke a-kasser faglighed og brancheorientering i centrum. Denne sondring bør sammenlignes før valget tages, og er man ikke opmærksom på de mange forskelligheder, kan man ende med en a-kasse, man ikke er helt tilfreds med. Er man eksempelvis fokuseret på sine målsætninger og sin karriere, vil det nok være mest fordelagtigt at vælge en branchespecifik a-kasse, da denne kan hjælpe sine medlemmer med at udvikle en karriereplan på fagligt grundlag.

!