Metal & Mekanik

Hvilke a-kasser kan jeg vælge, hvis jeg er beskæftiget i Faggruppen for Metal og Mekanik?

Hvis man er beskæftiget inden for industrien for metal og mekanik, kan det muligvis være svært at gennemskue, hvilken a-kasse man kan og bør være medlem af for at få de bedst mulige vilkår og forudsætninger for en effektiv sagsbehandling. For den relativt store faggruppe er der nemlig flere valgmuligheder, og hver har de deres egne fordele. Nedenfor vil du blive præsenteret for nogle valgmuligheder, der kan være interessante, hvis du er beskæftiget i netop denne faggruppe og ikke med sikkerhed ved, hvilken a-kasse du bør være medlem af.

De traditionelle a-kasser – Dansk Metal og Teknisk Landsforbund

I Danmark deles de mange forskellige a-kasser normalt op i to overordnede kategorier; de traditionelle og de tværfaglige a-kasser. Hvor de traditionelle a-kasser har fokus på branchespecifikke faggrupper og primært arbejder med specielle fag, har de tværfaglige a-kasser ingen begrænsninger ift. hvem, der kan være medlem. Således kan alle som udgangspunkt være medlem af en tværfaglig a-kasse, mens det hos de traditionelle a-kasser er a-kassen selv, der bestemmer, hvem der kan være medlem.

En traditionel a-kasse, som har ageret i faggruppen for metal og mekanik i mange år, er Dansk Metal. Her består medlemmerne primært af folk med en mekanisk, teknisk, elektronisk og informationsteknologisk forståelse, og man har fokus på det enkelte individ i sin sagsbehandling. Dansk Metal har medlemmer, som er både lønmodtagere og selvstændige, og disse er beskæftiget i såvel den offentlige som den private sektor. Her har a-kassen omkring 75.000 medlemmer, som er fordelt i hele landet, og som får lokal sagsbehandling i tilfælde af ledighed. Hos Dansk Metal tror man nemlig ikke på, at man kan have en effektiv sagsbehandling, hvis ikke man kender de lokale forhold, som gør sig gældende ude i lokalsamfundet. Det er også muligt at kombinere a-kasse og fagforening hos Dansk Metal, der således på alle tænkelige fronter arbejder aktivt og konstruktivt på at få gode vilkår for deres medlemmer. En af a-kassens mest succesbetonede tiltag er deres omfattende jobblog, hvormed man i samarbejde med arbejdsgiverne i branchen altid er opdateret med markedets bedste og fagrelevante jobmuligheder. Således behøver medlemmerne ikke søge nettet tyndt for at finde de fagrelevante jobs, men de kan i stedet nøjes med at undersøge a-kassens jobblog for opdateringer. Derudover tilbyder man hos Dansk Metal både personlige møder og tværfaglige kurser, hvilket danner ramme om en valgfrihed omkring, hvilke forberedelsesaktiviteter man kan deltage i. Disse arrangementer samt alt andet man får som medlem hos Dansk metal for bare 489 kr. om måneden. Således får man ikke bare en a-kasse, men samtidig har man en fagkompetent sparringspartner, der altid er på forkant med den branche, du arbejder og/eller ønsker at være beskæftiget inden for.

En anden traditionel a-kasse, som omfatter faggruppen for Metal og Mekanik, er Teknisk Landsforbund. Her har man for faggruppen fokus på de medlemmer, der arbejder med udvikling inden for teknik, design eller konstruktion, som for mange virksomheder i faggruppen er en vigtig del af driften. Dette betyder, at man i samarbejde med virksomhederne arbejder for at få harmoni mellem de kompetente medarbejdere og de arbejdspladser, de hører under. Teknisk Landsforbund har en bred vifte af interesseområder, og med sine 25.000 medlemmer er a-kassen repræsenteret i det meste af landet via lokalafdelinger i alle landets regioner. En af de attraktive elementer hos Teknisk Landsforbund er, at man som medlem inddeles i en af a-kassens 13 såkaldte netværk. Her har man specifikt fokus på den branche, medlemmerne tilhører, og denne inddeling sikrer derfor en fagkompetent vejledning, som bærer præg af en professionel sagsbehandling. Sammen med Dansk Metal er disse to a-kasser og forbund dominerende inden for faggruppen for Metal og Mekanik, og der arbejdes således med samme målsætning hos disse forbund. Det er da heller ikke samme målgruppe i branchen a-kasserne retter sig imod, og de er dermed ikke direkte konkurrenter, men nærmere kollegaer. Medlemskab hos Teknisk Landsforbund koster 467 kr. om måneden, og dertil kan man også melde sig ind i den tilknyttede fagforening, som har samme målgruppe for øje. Således er man sikret med hensyn til såvel juridisk vejledning og vejledning med formål at bekæmpe ledighed.

Adservice Comparison Feed: Could not find feed with ID "ss-default"

Et alternativt og tværfagligt valg af a-kasse – Frie Funktionærer og Ledernes A-kasse

I forhold til de tværfaglige a-kasser kan man, som tidligere nævnt, vælge frit mellem dem, som er på markedet. Dertil er der dog nogle, som er mere relevante end andre, og dette skal man huske at tage med i sine overvejelser, før man vælger. Disse forskelligheder har ofte grundlag i den enkelte persons konkrete beskæftigelsessituation, og hertil findes der tværfaglige a-kasser, som har mere fokus på noget frem for noget andet.

For personer i faggruppen, som er funktionæransatte, kan det eksempelvis være fordelagtigt at undersøge sine muligheder hos Frie Funktionærer. Her har man fokus på de funktionæransatte og deres vilkår, og man er derfor ofte mere kompetent til at sagsbehandle denne gruppe, end man er hos de branchespecifikke a-kasser. Kontingent hos de Frie Funktionærer koster 461 kr. om måneden, og dertil har man mulighed for også at melde sig ind i forbundets fagforening, som ligeledes har fokus på de funktionæransatte.

En anden tværfaglig a-kasse, som kan være interessant for faggruppen Metal og Mekanik, er Ledernes A-kasse. Her har man særligt fokus på de ledende skikkelser på arbejdspladsen, og dette gælder inden for alle faggrupper. Som leder kan det være rart at have en sparringspartner, som har kompetence til at sagsbehandle folk, der er ansvar på arbejdspladsen. Denne sagsbehandling har man specialiseret sig i hos Ledernes A-kasse, som med næsten 110.000 medlemmer er velrepræsenteret i mere eller mindre alle danske brancher og faggrupper. Hos Ledernes A-kasse tager man udgangspunkt i den ledende skikkelse, og i sagsbehandlingen er det således også den personlige og faglige udvikling, som er på dagsordenen. Således forsøger man at uddanne sine medlemmer, således at de bliver attraktive for arbejdsmarkedet. Ledernes A-kasse har en af landets største medlemstilfredshedsbedømmelser, hvorfor mere end 9 uf af 10 er tilfredse med a-kassens arbejde. Hos Lederen har man mulighed for at blive medlem af både a-kassen og fagforeningen, og medlemskab af a-kassen koster blot 446 kr. om måneden, hvilket gør denne a-kasse til en af de billigste tværfaglige a-kasser på markedet.

A-kasserne for faggruppens højtuddannede

Selvom fagligheden ofte er afgørende for dit valg af a-kasse, er det også vigtigt at overveje, om ikke dit uddannelsesniveau skal tages i betragtning ved dit valg af a-kasse. For netop denne overvejelse findes der nemlig a-kasser, som har specialiseret sig i de højere uddannelser, og ofte kan disse bidrage lige så effektivt, som en faglig a-kasse kan.

Blandt de a-kasser, som har uddannelsesniveauet i fokus, kan nævnes AKA – Akademikernes A-kasse. Her har man blandt andet dannet et forbund, som alene har fokus på maskinmestre og deres forhold og udfordringer – Maskinmestrenes Forening. Her finder man eksempelvis ikke kun faglig sagsbehandling – man får også en sagsbehandling, som har in mente, at man har en højere uddannelse. Dette er en vigtig betragtning, når man skal vælge a-kasse, idet flere af de branchespecifikke a-kasser i faggruppen ikke har fokus på dette element.

Har man derimod en erhvervsuddannelse i bagagen, kan det igen være fordelagtigt at undersøge sine muligheder hos Teknisk Landsforbund. Her har størstedelen af medlemmerne en erhvervsakademisk uddannelse eller en professionsbacheloruddannelse, hvilket igen sætter uddannelseselementer i fokus, således at man som medlem også opnår den teoretiske sagsbehandling. Teknisk Landsforbund er således ikke bare et attraktivt valg i forhold til faglighed i faggruppen for Metal og Mekanik, men det er også et attraktivt valg, hvis man har en videregående uddannelse, idet a-kassen har erfaring med netop disse.

Når man endegyldigt skal vælge a-kasse, er det vigtigt, at man har sine prioriteter in mente. For faggruppen er der nemlig mange forskellige løsningsmodeller, men hver tilbyder de forskellige medlemsfordele, og de har hvert deres kompetenceområde. Dertil kan det være effektivt, hvis man har gjort sig de praktiske overvejelser, før man vælger, således man har afklaret med sig selv, hvad man forventer af sin a-kasse. Dermed bliver man nemlig ikke overrasket, når man allerede har valgt, men man er derimod 100 % afklaret med, hvad man har meldt sig ind i. Når man skal vælge mellem de tværfaglige, de branchespecifikke og de uddannelsesorienterede, kan man med føje benytte sig af ovenstående guide, der på en kortfattet måde fortæller, hvilke fokuspunkter man kan forvente hos de respektive a-kasser. Dertil er der også en guideline til, hvad der kræves eller forventes af det enkelte medlem for at få en effektiv sagsbehandling. Nok kan en a-kasse eksempelvis være tværfaglig, men hvis fokusområdet ikke er en af dine kompetencer, har a-kassen måske ikke de mest fordelagtige forudsætninger for at være dit foretrukne valg. Lad dig derfor inspirere af ovenstående guide, og vælg den a-kasse, som synes at være mest fordelagtig for dig. Prisdifferencen er ikke speciel stor, men vælger man en faglig a-kasse, kan man få en rådgivning, som ellers ville være særdeles bekostelig, hvis man skulle finde denne andetsteds.

!