Dansk El-forbund

DEF, som er forkortelsen for Dansk El-forbund, er el-fagenes arbejdsløshedskasse, og sammen med den tilknyttede fagforening har A-kassen rødder tilbage til 1904. Dermed har DEF mere end 110 års erfaring i bagagen, og denne erfaring bruger de på konstruktivt at hjælpe deres medlemmer. Som A-kassens navn antyder, er det alene muligt at blive medlem af DEF, hvis man er uddannet eller beskæftiget inden for elbranchen. Dertil er det både muligt at være medlem som selvstændig og lønmodtager, hvilket er relativt nyt, da det blev lanceret i 2008.

I dag har A-kassen mere end 21.000 medlemmer, som er spredt ud over hele landet. Disse administreres gennem i alt 11 afdelinger, som ligeledes er placeret strategisk i det danske land, så ethvert medlem uden besvær kan møde personligt op hos sin A-kasse. Det er, som antydet ovenfor, muligt at kombinere A-kasse med fagforening hos DEF, hvorfor man er sikret en kompetent sagsbehandling i flere henseender. Således er der nemlig kun fokus på elbranchen i DEF, og både A-kassen og fagforeningen arbejder mod samme målsætning.

Dansk El-forbund er stærke i vejledning og jobaktivering

Hos DEF har man fokus på sine medlemmer, og dette gælder i særdeleshed, når en af disse går hen og bliver arbejdsløs. A-kassen ved udmærket godt, at det ikke er i medlemmernes interesse at være arbejdsløse i længere tid, hvorfor en stor del af de tilbud, som DEF har, handler om jobaktivering. Det er nemlig ikke nødvendigt at være alene i jagten på at finde et arbejde, når man er medlem af DEF, da de gerne deler ud af de erfaringer, som de har fået gennem mere end 100 år i branchen. DEF har derfor udarbejdet og udviklet en platform, som alene har fokus på aktivering af sine medlemmer. Denne platform indeholder arrangementer på alle mulige måder, og der er garanteret også arrangementer, der fungerer for dig.

En af DEFs mest benyttede vejledningsforløb er hjælp til at skrive jobansøgning samt formidle sit CV. Denne kompetence har vist sig at være svært for rigtig mange indenfor elfagene, men med effektiv hjælp fra den kompetente A-kasse, kan de få al den hjælp til dette fra A-kassen og dermed tage et stort skridt mod arbejde. Hjælp til at skrive sin jobansøgning kan virke relativt beskedent, men man må ikke undervurdere den indflydelse, en arbejdsgiver får gennem en jobansøgning. Dette er den første kontakt, man har med hinanden, og har man ikke skrevet en god ansøgning, vil dette ofte influere på dine ansættelsesmuligheder.

Udover hjælpe til at formulere sin jobansøgning og sit CV, tilbyder DEF også kurser og samtaler, hvor der er fokus på at få medlemmerne tilbage i beskæftigelse. Dette tilbud har grundlag i A-kassens egen formålsbetragtning, der går ud på, at A-kassen ser sig selv som mere end bare medlemmernes A-kasse – nemlig også medlemmernes professionelle sparringspartner. Med erfaring samt et bredere kendskab til, hvordan arbejdsmarkedet fungerer, kan A-kassen nemlig give medlemmerne nogle kompetencer, som kan hjælpe dem senere i jobjagten. Disse formidles hovedsageligt gennem kurser og temamøder, men de kan altså også komme fra de personlige samtaler, du kan arrangere med din lokale A-kasse. Her er der fokus på at udvikle medlemmerne, således at de står stærkere til jobsamtalen, og vejlederne benytter den erfaring, de har fået ved tillige at arbejde med de selvstændige i branchen. Således har man nemlig både lønmodtagerens ønsker og den selvstændiges behov in mente, når man vejleder medlemmet til den kommende jobsamtale. For flere af branchens veteraner kan denne fremgangsmåde virke fornuftigt, da det måske er mere end 20 år siden, dette medlem sidst var til jobsamtale. Således bliver man opdateret på den moderne fremgangsmåde.

DEF har også udviklet deres egen jobbørs, som er et produkt af A-kassens administration af både de selvstændiges og lønmodtagernes behov. Som medlem af DEF får man fri adgang til denne jobbørs, hvorved man er 100 % opdateret med branchens senest jobtilbud – i hele landet.

Økonomisk sikkerhed

Som for enhver anden A-kasse tilbyder DEF den lovpligtige dagpengesats. Dertil er det endvidere muligt at tegne lønsikring, således at man ikke er på fallittens rand, fordi man mister sit arbejde og sin personlige lønindkomst. Tilbuddet om lønsikring er en smule anderledes, om du er lønmodtager eller selvstændig, men ideen er, at man har mulighed for at fortsætte samme livsførelse, samtidig med at man leder efter et nyt job. Således kan man fokusere på at komme tilbage i beskæftigelse, og man skal ikke bekymre sig om, hvordan situationen står til økonomisk. DEF ved af erfaring, at det er den bedste løsning, og derfor har de stor fokus på, at denne overgang er så smertefri som muligt. Man er ligeledes fleksibel i sin vejledning omkring sikkerhedsstillelse, således at man ikke pålægger medlemmer at tegne lønsikring, hvis præmien ikke er speciel fordelagtig.

Foruden lønsikring får man som medlem af DEF adgang til favorable forsikringstilbud, som har fokus på at gøre medlemmets hverdag lettere. Dermed kan man nemlig samle sine forsikringer hos sin A-kasse, og kombinerer man fagforening, A-kasse og forsikringerne et sted, er man også sikret de bedst mulige rabatter – denne indstilling har de selvfølgelig også hos DEF.

Konklusion

DEF er først og fremmest A-kassen, der tager bedst mulig hånd om dem, der er beskæftiget i elbranchen. Dette argument har grundlag i mere end 100 års erfaring, og A-kassen bryster sig ved at være på forkant med branchens behov. Ved at medtage de selvstændige i 2008 har DEF udviklet en platform, hvor man er markedets mest erfarne spiller, når det kommer til at hjælpe elfagene.

Ved ledighed har DEF gjort det til sin kernekompetence og sit ypperste formål at hjælpe medlemmerne videre på en sådan måde, at det både er de selvstændiges behov og lønmodtagernes ønsker, der tages op til overvejelse. Dette gør processen mere effektiv, og det er da også årsagen til, at A-kassens medlemmer giver A-kassen 7 ud af 10 stjerner. Denne bedømmelse har grundlag i en effektiv sagsbehandling, som DEF har mulighed for at udøve, idet de er specialister inden for elbranchen.

Enhver, der er beskæftiget i elbranchen, bør som minimum undersøge DEFs muligheder, da der ikke fås nogen anden A-kasse, der ved mere om elbranchens arbejdsforhold.

!