Hvad er dagpenge og hvordan du får ret til dem?

Dagpenge og retten til dagpenge – det er noget af det, som er blevet mest diskuteret på de politiske kontorer i de senere år, og der er mange, som har en mening om, hvem som er berettiget, og hvor længe dagpengeperioden skal være. Det har faktisk været en politisk kanin og et politisk mareridt. Kort fortalt, så er dagpenge det, som du er berettiget til, hvis du er medlem af en A-kasse. Du betaler dit medlemskab og har du været medlem af en A-kasse i en periode, som er angivet af A-kassen eller af fagforeningen, så er du berettiget til at få dagpengeydelser, alt afhængig af hvilke dagpengeydelser du så end har brug for. I den periode, du har været medlem af en akasse, har du selv betalt et kontingent, som er med til at dække, hvis du en dag ender med at stå udenfor arbejdsmarkedet. Det er din ret at kunne få dagpenge, når du nu selv som medlem af en a-kasse eller en fagforening har betalt til det. For at opnå dagpengeretten skal du have været medlem af en A-kasse i mindst 12 måneder. Ellers er der krav til, at du skal have arbejdet i en fastsat periode uden tilskud af nogen art for derved at optjene din ret til dagpenge.
Adservice Comparison Feed: Could not find feed with ID "ss-default"

Hvad du kan få gennem din A-kasse

Når du er berettiget til dagpenge, er der immervæk forskellige regler for, hvem som kan få hvilke typer af dagpenge. Det afhænger af, om du er gravid, syg, eller på anden måde er kommet til skade, er blevet arbejdsløs eller er på barsel. Der skelnes mellem dagpenge, arbejdsløshedsdagpenge og sygedagpenge. Det giver sig selv i hvilke situationer, du får hvilken ydelse. Dagpenge er dog ikke kun det, som du selv betaler i kontingent. Det er selvfølgelig det, som du selv betaler ind sammen med de øvrige medlemmer, men det er også penge fra staten, som er med til at dække omkostningerne til dagpengene, og det er faktisk 75 procent af beløbet, som du får fra staten, mens resten er dækket af selve kontingentet. De 75 procent, som er dækket af staten, kommer fra det arbejdsmarkedsbidrag, som vi alle er med til at betale til. De famøse 8 procent er med til at dække og hjælpe med at afholde kurser og sikre dem, som er på dagpenge, enten ved sygdom, fysisk skade eller på grund af barsel eller graviditet.

Hvem er dækket?

Det er som udgangspunkt kun dem, som er medlem af minimum en A-kasse, som har ret til dagpenge. Er du ikke medlem af enten en A-kasse, så har du ikke krav på dagpenge, hverken hvis du mister dit arbejde eller er tvunget til at lade være med at arbejde enten på grund af sygdom eller er blevet udsat for en arbejdsskade. Der er en almen udbredt misforståelse om, at du skal være medlem af en fagforening for at få lov til at få dagpenge. Dette er ikke sandt. Du kan sagtens få dagpenge, også selvom du kun er medlem af en A-kasse. Det er helt op til dig selv, om du også vil være medlem af en fagforening. De fleste A-kasser samarbejder dog med en fagforening, så det vil for nogen give fin mening at være medlem af en fagforening også. Det er dog stadig dit valg og med hensyn til dagpenge, står du ikke dårligere stillet, hvis du ikke er medlem af en fagforening, og det har heller ikke nogen indflydelse på dine muligheder for at tegne en yderligere lønsikring. Vi har frit valg for at stå i en fagforening som en del af vores foreningsfrihed, og det er helt op til dig, om du ønsker det eller vil nøjes, som mange andre, med at være medlem af en A-kasse. Lige meget hvad anbefaler vi, at A-kassen aldrig er noget, der spares væk. Uden en A-kasse, ingen dagpenge, og ingen ved, hvad der sker på din arbejdsplads. Derfor er det altid en god idé at være sikret bedst muligt.
!