Digital/online A-kasse

Din A-kasse er på nettet og som udgangspunkt kun på nettet. Du kommunikerer med din a-kasse online, hvis du er blevet arbejdsløs, og du udfylder alle oplysninger her og indsender dine blanketter. Det hele foregår med NemID for din sikkerhed. Er du blevet arbejdsløs, så skal du udover din A-kasse give besked til Jobnet i den kommune, hvor du bor. Der er lovkrav om, hvad du skal gøre, og hvornår du skal gøre det, ligesom du har rettigheder, når du er ledig. Din a-kasse får besked om din ledighed gennem Jobnet, og er du berettiget til dagpenge, er det akassen, der udbetaler dem til dig.
Adservice Comparison Feed: Could not find feed with ID "ss-default"

Hvad A-kassen kan gøre, når du er ledig

De fleste vælger en A-kasse, der matcher deres uddannelse, og når du er blevet ledig, kan din akasse på baggrund af deres branchekendskab lettere hjælpe dig med et nyt arbejde, da de kan hjælpe med ansøgninger, CV og relevante kurser. På A-kassernes hjemmesider kan du, når du er logget ind, få ideer til ansøgningerne, du kan se videoer om forskelligt indhold med relevans for dig og din situation, og du kan vælge mellem A-kassens mange spændende og relevante kurser.

Din A-kasse er til for dig

Det er den arbejdsløshedsforsikring, du selv betalte til, mens du var i arbejde, og deres største og vigtigste formål er, at du kan få udbetalt dine ydelser samtidig med, at du får al tænkelig hjælp til at komme i arbejde igen. Ikke nok med det, så har a-kasser vejledningspligt. Det betyder, at de skal besvare dine henvendelser, så længe det er indenfor akassernes område. Samtidig skal de vejlede dig om alle dine rettigheder og pligter, så du er sikker på, at det hele fungerer efter reglerne. Mange a-kasser er for bestemte faggrupper, på samme måde som fagforeningerne er, for at de bedre kan hjælpe dig indenfor dit område, men der findes også a-kasser, der er tværfaglige. Hvad der er bedst, er et personligt valg, selvom den månedlige ydelse selvfølgelig kan være en overvejelse for mange også. Du bliver indført grundigt i reglerne på området med henvisninger til relevante vejledninger, for det kan være svært at finde rundt i det område, uanset om du er nyuddannet eller har erfaring. Du får tilbudt møder og kurser, både obligatoriske og frivillige, og tak endelig ja til det sidste, så du kan blive endnu bedre. Du finder alle de nødvendige blanketter på hjemmesiden, så det hele kan udfyldes korrekt hver gang. Det er nemt og logisk, og du får en udførlig guide, så du er sikker på, at du opfylder kravene på din vej mod nyt arbejde.

Klagemuligheder online

Din a-kasse er din private forsikring, som du selv har været med til at finansiere, så du kan blive dækket, hvis du bliver ledig. Samtidig hjælper du andre medlemmer, når du selv er i arbejde. Det er en fælles forsikring for arbejdstagere i Danmark. Skulle du mene, at din akasse har vejledt dig forkert eller har truffet en forkert afgørelse i din sag, så kan du klage over a-kassen. Det kan du gøre til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering i deres Center for Klager om Arbejdsløshedsforsikring (CKA), og de fleste af deres afgørelser kan igen påklages til Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg. Herefter har du mulighed for at klage til Folketingets Ombudsmand, da alle klageinstanser er udtømte, og du kan selvfølgelig anlægge sag ved domstolene også. Du er derfor sikret en god klageadgang, hvis der skulle være behov for det. Du klager til a-kassen, der skal genvurdere din sag. Hvis du får medhold, så sker der selvfølgelig ikke mere end det. Fastholder a-kassen deres afgørelse, så bliver du informeret om det, og samtidig sendes samtlige sagsakter til CKA. Du kan klage, når du er part i en sag. Der vil medfølge en vejledning om, hvordan du indgiver din klage, og du skal være klar over, at der er en klagefrist også. Den vil selvfølgelig fremgå tydeligt, så du er sikker på, at du ved, hvornår du senest kan indgive klagen, hvis du gerne vil klage. På nuværende tidspunkt er klagefristen på 4 uger. Der er som sådan ingen formkrav, men din sag skal kunne identificeres, så den kan findes og behandles. Du kan vælge at få en partsrepræsentant, for eksempel en advokat, en socialrådgiver eller en revisor, der kan føre sagen for dig. Her skal der ikke sendes en fuldmagt med, da professionelle ikke behøver sådan en. Her sendes al korrespondance til dem og ikke til dig. Hvis det er en anden, end de her nævnte, der skal repræsentere dig, så skal du sørge for at vedlægge en fuldmagt. Mens din klage behandles, kan du indsende yderligere oplysninger og dokumentation til sagen i kopiform.
!