Hvad er en A-kasse?

Hvis man ikke helt ved, hvad en A-kasse er, så må vi hellere definere det, så vi alle er med på, at det faktisk er din hjælp skulle uheldet være ude, og du ender uden for arbejdsmarkedet. A-kasserne er statsstøttede institutioner, som er med til at sikre, at du får en økonomisk sikring i forbindelse med arbejdsløshed og sygdom, mod at du betaler et beløb til dem hver måned. Til dem, som synes, at det lyder som en forsikring, ja så er det rigtigt. Den store fordel ved en A-kasse er, at du ikke kommer på kontanthjælp eller andre og lavere offentlige ydelser, når du er medlem af en akasse, men at du får et beløb af a-kassen, som sikrer du er meget bedre stillet, end du ville være på kontanthjælp – nemlig dagpengene.
Adservice Comparison Feed: Could not find feed with ID "ss-default"
A-kasse står for arbejdsløshedskasse, og det er organisationer, som har mere end 100 år på bagen, og som udgangspunkt så er A-kasserne bundet til en fagforening – noget som har været med til at sikre det danske velfærdssamfund og den store sociale sikkerhed, som vi har i dag. De første A-kasser var private og ikke statsejede, så der skulle være mange medlemmer, som kunne understøtte dem, der ikke arbejdede. Det er dog ikke det, som du ser i dag, hvor staten vil gå ind og afhjælpe problemet nu og sørge for, at der er penge nok.

A-kassen er din sikkerhed – eller hvad?

A-kassen udbetaler dog ikke kun dagpenge, de er også med til at håndhæve love og regler om udbetaling af dagpenge og feriepenge til dem, som lige nu er uden for arbejdsmarkedet. I de senere år har A-kasserne fået flere og flere opgaver fra det offentlige, herunder indberetning til jobcentrene, samt samtaler og initiativer, som er med til hurtigere at få de ledige ud på arbejdsmarkedet igen. A-kasserne er også dem, som administrerer efterlønsudbetalinger, og som er med til at udbetale orlovsydelser til børnepasning. Det er selvfølgelig også i A-kassernes interesse, at de ledige kommer hurtigere i arbejde igen, da de så ikke skal udbetale dagpenge til de ledige. Det er således en fornuftig beslutning, at de er en del af den proces, som skal bringe de ledige tilbage på arbejdsmarkedet. A-kasserne samarbejder med kommuner, fagforeninger og jobcentre om at få alle i arbejde så hurtigt som muligt og er samtidig med til at sikre, at de arbejdsløse får det, som de er berettiget til. Langt de fleste A-kasser er tilknyttet en fagforening. Det er noget som startede i den belgiske by Genk, men som siden har vundet indpas specielt i Skandinavien, hvor det mere er reglen, end det er undtagelsen. De penge, som A-kasserne er med til at forvalte, er fra de indbetalinger, som der kræves for at være medlem og fra arbejdsmarkedsbidraget, som alle lønmodtagere betaler af deres lønindkomst. Hovedparten af de penge, som A-kasserne udbetaler, nemlig 75 procent, er fra arbejdsmarkedsbidraget. Selvom A-kasserne er en form for forsikring, så er det ikke som forsikringsselskaberne, der tjener penge på deres kunder. Det gør A-kasserne ikke – de er snarere en service, som du selv er med til at finansiere – dels via dit kontingent og skatten – og som er med til at give dig en sikkerhed, intet andet.

Find din A-kasse

Når du leder efter en A-kasse, så er det med at kigge sig for. Det er stadig en privat forening, hvor medlemmer har samlet sig for at forsikre sig, i tilfælde af at de bliver arbejdsløse. Det betyder, at der er stor forskel i det, som de forskellige A-kasser tilbyder, og som de kan hjælpe deres medlemmer med, så vær grundig i din søgning og find en a-kasse, som vil tilbyde dig de bedste forhold. Det er ikke alle og enhver, som kan åbne en A-kasse. Det skal nemlig godkendes af staten, og der er en masse krav til organisationen, som skal opfyldes, før de kan udbetale ydelser og dagpenge. Der findes i Danmark over 25 A-kasser, som er samlet i brancheorganisationen AK-Samvirke. Det er let at skifte A-kasse, og de krav, som der stilles, kan din nye A-kasse let informere dig om uden nogle problemer. Der er mange, som tror, at du skal være medlem af en fagforening, hvis du skal være medlem af en A-kasse. Det passer ikke, men der er dog mange A-kasser, som også tilbyder dig medlemskab af en fagforening, men de kan ikke stille krav om, at du skal være medlem for at kunne blive medlem af en A-kasse.
!