Hvad er en arbejdsløshedskasse?

Du lever heldigvis i et land, som har en lang tradition for at samle sig i faggrupper, fagforeninger og arbejdsløshedskasser – en tradition som går mere end 100 år tilbage. Snart er der gået 150 år siden de første foreninger blev dannet, og arbejderne startede med at organisere sig for at sikre, at de kunne få bedre forhold på arbejdsmarkedet ved at stå sammen overfor arbejdsgiverne, og samtidig dannede de a-kasser, så dem, der blev ledige, kunne få hjælp fra fællesskabet.
Adservice Comparison Feed: Could not find feed with ID "ss-default"
Du har muligheden for at melde dig ind i det, som i daglig tale hedder en a-kasse, og så vil du i tilfælde af arbejdsløshed, sygdom, arbejdsskade eller graviditet og fødsel få et beløb, som er noget ekstra end det, som du ville få på kontanthjælp. Hjælpen kommer selvfølgelig kun, hvis du har meldt dig ind i tide, ligesom det er med en almindelig forsikring. Derfor bør du, lige så snart du kan, melde dig ind i en A-kasse, så du også kan få gavn af alle fordelene, hvis du skulle få brug for det.

Hvad er en arbejdsløshedskasse?

Arbejdsløshedskasser i Danmark er en samling af medlemmer, som alle betaler et vist beløb for at få en ekstra sikring, hvis de skulle gå hen og miste deres arbejde eller muligheden for at arbejde og dermed ikke få en løn, som gør, at de kan opretholde et normalt liv. Du behøves ikke at være i arbejde eller uddannelse – alle kan være medlem af en a-kasse, uanset deres situation. A-kasserne, eller arbejdsløshedskasserne, fungerer på den måde, at du som medlem hver måned betaler et vist beløb for til gengæld at opnå en økonomisk sikring. Det er nemlig en form for forsikring, hvor du selv er med til at sætte penge ind i det tilfælde, at du pludselig står udenfor arbejdsmarkedet. Det er dog ikke kun dine penge, som er med til at sikre dig. det er også store subsidier fra staten, der er med til at sikre, at du kan få noget ekstra i en periode, og de penge kommer fra det arbejdsmarkedsbidrag, som vi alle betaler, når vi får vores løn. Det er de 8 procent, som på din lønseddel står som AM bidrag, og det er en stor del af de penge, som i dag bliver brugt til at sikre, at dem som er medlem af en arbejdsløshedskasse, får et beløb, som er meget større end det, som de ellers ville kunne få via andre former for understøttelse. Der er nogle arbejdsløshedskasser, som tilbyder en ekstra forsikring kaldet lønsikring. Det er for dem, som har en løn før skat på minimum 21.000 kroner. Det er en sikring, som gør, at du vil få udbetalt mellem 70 og 95 procent af den grundløn, som du havde, da du var i arbejde, og det er en større del end det, som du kan få alle andre steder. Selvfølgelig er det en ekstra sikring, som du skal betale for, men arbejder du for eksempel i en branche, hvor der hurtigt kan ske ændringer i ansættelsesforholdene, så kan det være noget for dig.

Der er en kobling til fagforeningerne

De fleste arbejdsløshedskasser samarbejder med en fagforening, men det er ikke dem alle. De samarbejder ofte med en fagforening for at være en del af de organisationer, som påvirker lovgivningen, og som er med til at sikre, at dem, som ender udenfor arbejdsmarkedet en periode, får de bedst mulige forhold. Det er jo i de fleste menneskers interesse at komme til at forsørge sig selv og få styr på det hele. Arbejdsløshedskasserne hviler på skuldrene af de fagforeninger, som snart kan runde 150 år. Det er et fundament, som altid har stået stærkt, fordi de har stået sammen om at skabe et samfund, hvor alle får de samme muligheder for at skabe en fremtid, som er den bedst mulige for lige dem. Den kobling kan du også se, når du kigger på den branche, som du er uddannet indenfor, og som du arbejder med til hverdag. Ekspertisen samles på denne måde et sted, så du kan få vejledning, der er relevant for dig, hver gang du retter henvendelse.
!