Sådan sikrer du dig mod uheldet

Næsten alle danskere har et job og er rigtig glade for det, og det er med god grund. Men nogle gange sker det, at din arbejdsplads er nødsaget til at afskedige nogle af deres medarbejdere. Og nogen gange kan den medarbejder, der pludselig ikke er brug for længere, være dig. Hvis du er heldig, har du gjort dig overvejelser om, hvad du skal gøre, hvis uheldet kunne være ude for dig. Og hvis du ikke har gjort dig disse overvejelser, anbefaler vi, at du tænker på, hvad dine muligheder vil være, hvis du pludselig står uden et job. Vi lever heldigvis i et samfund, hvor det er muligt at etablere sit eget sikkerhedsnet, så man ikke står i en uheldig situation og pludselig også har problemer med økonomien.
Adservice Comparison Feed: Could not find feed with ID "ss-default"

Lønsikring

For at sikre dig, hvis uheldet skulle være ude, og du befinder dig uden et job, er et alternativ, at du kan investere i en såkaldt lønsikring. En lønsikring er en tillægsforsikring, som du kan tegne i forbindelse med dit medlemskab i en a-kasse. Lønsikringen er noget, du som arbejdstager køber, for at du med en større ro og sikkerhed kan lede efter et nyt arbejde, hvis du ufrivilligt er blevet arbejdsløs. Man kan anse det for en form for opsparing, hvor du hver måned lægger et beløb til side, som du så kan få udbetalt i tilfælde af, at du bliver arbejdsløs. Fordelen ved at købe en lønsikring i din a-kasse er, at du både får almindelige dagpenge og lønsikringsbeløbet udbetalt. På den måde kan du i ro og uden bekymringer om din fremtidige økonomi finde et nyt job, så du igen kan komme på arbejdsmarkedet.

Dit personlige sikkerhedsnet

Du skal være opmærksom på, at du skal være medlem af en a-kasse, hvis du ønsker at købe en lønsikring. Et fåtal af a-kasser tilbyder ikke en lønsikring, men langt de fleste og mest populære a-kasser tilbyder det. Hvis du altså ønsker at investere i din fremtid, hvor du aldrig helt kan være sikret mod arbejdsløshed, er lønsikringen her en mulighed for, at du har et sikkerhedsnet. Det kan derfor anbefales, at du gør dig overvejelser om, hvad fremtiden kunne bringe. På den måde kan du ved at bruge nogle minutter af din hverdag lige nu og her fjerne bekymringen helt fra din fremtid og sikre dig mod uheld. A-kassernes tilbud om lønsikring fungerer her som dit personlige sikkerhedsnet for dig og din familie, og den kan derfor være din tid og overvejelser værd i det lange løb.
!