Virksomhed på dagpenge – dette skal du være opmærksom på

Der er mange regler, når det gælder arbejdsmarkedet og dagpenge for dem, som er selvstændige, så det er virkelig en jungle. Der gælder ikke de samme regler for arbejde og dagpenge, hvis du er selvstændig. Det kan gøre selv de mere erfarne forretningsfolk forvirrede, så vi anbefaler, at du snakker med din A-kasse eller din fagforening, inden du gør noget som helst.

Men en god grundregel er, at du enten skal lukke dit firma eller kunne udføre dit arbejde for dit firma udenfor almindelig arbejdstid, før du kan få dagpenge eller supplerende dagpenge.

Der er mange ting, som du skal være opmærksom på, når du har egen virksomhed, og du samtidig gerne vil have dagpenge. Først og fremmest er det jo et spørgsmål om, hvorvidt din virksomhed er det, som du lever af, eller om det er en hobbyvirksomhed, som du har, eller om det er dit egentlige arbejde. Er det en hobby virksomhed, så er der ingen kvaler i at få dagpenge.

En hobbyvirksomhed er en type af virksomhed, hvor du ikke har en særlig stor indtægt om året og bestemt ikke en indtægt, som du kan leve af. En god tommelfingerregel er, at hvis du ikke betaler moms, fordi din omsætning er for lille, så vil der være tale om hobbyvirksomhed.

Hvis du har er en virksomhed, som du driver på hobbybasis, vil du stå til rådighed for arbejdsmarkedet. Du vil kunne deltage i kurser og i møder uden problemer, og du vil samtidig kunne drive din hobbyvirksomhed, som du kunne før, da du havde fuldtidsarbejde, og du havde en virksomhed samtidig.

Det hele er afhængigt af, om du kan overholde de forpligtelser, såsom at stå til rådighed for arbejdsmarkedet og møde på arbejde med en dags varsel som alle de andre, som er ledige, og i så fald vil du være berettiget til dagpenge som alle andre.

Hvis du har en virksomhed, og du er ved at kunne leve af den, så er der den mulighed, at du kan søge om supplerende dagpenge. Det betyder, at du kan søge om at få suppleret din indtægt ved din virksomhed, til du vil ramme det, der vil være identisk med den løn, som du ville få, hvis du arbejdede fuld tid i din egen virksomhed.

Hvis du har haft din egen virksomhed og nu vil søge dagpenge, så er det vigtigt, du ikke længere har virksomheden. Det er den eneste løsning, hvis du vil have dagpenge, for har du virksomheden, så vil du ikke kunne komme i betragtning til dagpenge.

Det betyder, at alt vedrørende virksomheden skal lukkes og afsluttes, virksomheden skal frameldes CVR som værende afsluttet og al økonomisk mellemliggende skal også være afsluttet. Men du kan også forpagte din virksomhed ud eller lease den ud, for det, der er vigtigt for din dagpengeret, er, at du ikke har rådighed over virksomheden.

Hvis du er på dagpenge, skal du passe meget på med, hvad du gør. Der har i den seneste tid været flere eksempler på, at folk enten har lejet deres bolig ud via et bureau eller har lejet deres bil ud, og det har resulteret i, at de nu har fået trukket deres dagpenge, idet det ikke er tilladt at have indtægt fra egen virksomhed, hvis det er din primære indtægt – så ryger dine dagpenge tilbage til puljen til hjælp for andre, som også står udenfor arbejdsmarkedet.

Det er ikke let at starte en virksomhed i Danmark, og det er ikke fordi, der står A-kasser i kø for at give dig en hjælpende hånd med supplerede dagpenge eller noget andet, så du kan komme videre med firmaet. Det er noget, som du selv skal stå for, og det er noget, hvor du selv skal skaffe det økonomiske grundlag for dit liv, mens du forsøger at skabe et firma, som forhåbentligt kan give dig en mulighed for at leve af det senere. En hård kamp, men for mange lykkes det heldigvis alligevel. Hvis du har det som en bivirksomhed, kan du dog få supplerende dagpenge. Det er bedre end ingenting, og det er et sted, hvor du let og hurtigt kan søge assistance i, og det er med sikkerhed, at din A-kasse kan hjælpe dig med at forstå de indviklede regler, så du ikke kommer til at træde ved siden af, når du nu er i gang med at starte firmaet op og er afhængig af de supplerende dagpenge.

Hvor lang tid kan du få dagpenge som selvstændig?

Du kan som selvstændig med bibeskæftigelse i din virksomhed få dagpenge i 78 uger. Det er den maksimale tid, hvor du kan få dagpenge som selvstændig med egen virksomhed – du skal dog i de 78 uger stå til rådighed for arbejdsmarkedet, og du må max arbejde 15 timer i din egen virksomhed om ugen. Alle timerne skal ligge udenfor normal arbejdstid, og de timer, som du bruger på dit firma, skal du anføre på dit dagpengekort hver uge. Hvis du anfører, at du bruger mere end 15 timer pr. uge, så vil der blive trukket i dine dagpenge, og du vil, når du kommer over 30 timer om ugen, ikke længere være berettige til at få dagpenge.

Hvis du efter de 78 uger stadig vil have dagpenge, så er der kun to muligheder. Det er, at du enten lukker dit firma eller sælger firmaet til en anden. Der er ingen vej uden om – det er sådan reglerne fungerer, og det er ikke noget, som kan omgås på nogen måde.

Der er selvfølgelig nogle regler for, hvordan du som selvstændig kan overgå til dagpenge, hvis du ikke længere ejer firmaet, hvis du udlejer, som freelancer eller på et af de gråzoneområder, der skyder op nu om dage, og som der ikke er blevet gjort op med i dagpengereglerne, som de ser ud på nuværende tidspunkt.

Hvis du selv lukker dit firma, så skal du være klar over, at du får en karantæneperiode efterfølgende, indtil du kan modtage dagpenge. Det gælder dog ikke, hvis din virksomhed lukker på baggrund af konkurs eller tvangsauktion, hvor konsekvenserne for karantæne kun er på en uge.

Freelancere og mulighed for dagpenge

Har du været selvstændig, og skal du have dagpenge, eller har du arbejdet som freelancer, der søger om dagpenge, så gælder der særlige regler. Din A-kasse skal nemlig finde ud af, om du har været selvstændig, eller om du skal anses for at være lønmodtager. Det følger af lov om arbejdsløshedsforsikring.

Det kan være helt små detaljer, der afgør, om du tilhører den ene eller den anden kategori, men det kan have meget stor indflydelse på, hvad der eventuelt skal ske med dit firma, ligesom det kommer til at have stor indflydelse på, hvilke ydelser indenfor dagpengeområdet, som du kan være berettiget til.

Det, din A-kasse skal undersøge, er blandt andet, om din virksomhed er momsregistreret. Som nævnt ovenfor, så er en eventuel momsregistrering med til at afgøre, om der er tale om hobbyvirksomhed eller ej. Men som freelancer, der betaler moms, er der noget, som tyder på, at du har et reelt arbejde, som du lever af. Det skal dog stadig vurderes, om det er som selvstændig eller som lønmodtager.

Du skal præsentere de kontrakter, du har haft i forbindelse med dit freelancearbejde, for her vil det fremgår, om du har haft et opsigelsesvarsel i forbindelse med arbejdet, du har udført, hvem der afholder udgifter i forbindelse med arbejdet, om du har benyttet dit eget udstyr, eller om det er den anden part, der har stillet det til rådighed, og om du alene var den, der skulle udføre arbejdet, eller om du har haft ret til og mulighed for at uddelegere det til en tredjepart.

Desuden kigger A-kassen på, om du får goodwill for det udførte arbejde, eller om det er dem, der hyrede dig, der får denne goodwill, hvad dine muligheder er for at tilrettelægge det udførte arbejde efter, hvad der passede dig bedst i forhold til den arbejdsopgave, du havde fået, om du er underlagt kontrol fra tredjepart, og om du eller dem, du arbejdede for, påtog sig risikoen i forbindelse med fejl eller reklamationer over det udførte arbejde.

Hvis du er freelancer, så ved du, at dine arbejdsopgaver og dine kontrakter kan variere rigtig meget. Det betyder, at du får arbejdsopgaver, hvor du vil blive anset for at være lønmodtager, og du vil have arbejdsopgaver, hvor du bliver anset for at være selvstændig.

Det hele bliver bare endnu mere kompliceret af, at selvom din A-kasse ikke mener, du er lønmodtager, så kan SKAT opfatte dig som lønmodtager. Derfor er det bedste råd, vi kan give dig, hvis du er selvstændig eller freelancer, at du altid kontakter din A-kasse, for først når din status er afklaret, kan du sikre dig mod arbejdsløshed i din A-kasse.

Regler der gælder for dig

Har du været nødt til at stoppe med at drive din virksomhed, og vil du gerne på dagpenge, så gælder der de samme krav til dig, som der gør til alle de almindelige lønmodtagere. Du skal nemlig stå til rådighed for arbejdsmarkedet på samme måde som alle andre.

Med at være aktivt jobsøgende menes der, at du skal søge arbejde indenfor landets grænser. Mange freelancere kan tage forskelligt arbejde ind til landet fra verden omkring os, men vælger du at søge arbejde i udlandet, fordi du har mulighed for det, så risikerer du, at det kan have en indflydelse på din ret til dagpenge.

Du har samtidig pligt til at søge om arbejde, der ikke er indenfor dit felt, og det er et krav, der er til en freelancer fra starten af i en ledighedsperiode. Du kan vælge meget frit indenfor alle arbejdsområder, for det vigtigste er, at du er aktivt jobsøgende i hele perioden.

Men der er selvfølgelig også regler, der er fælles for alle, der kommer på dagpenge, og det er pligten til at melde sig ledig hos både jobcenteret i den kommune, hvor du er bosiddende, og pligten til at melde sig ledig hos A-kassen, for ellers er du ikke omfattet af reglerne og fordelen ved at være i A-kasse.

Du skal også udarbejde et CV, der skal godkendes af din A-kasse, og det er noget, du skal have gjort indenfor 3 uger efter, at du lukkede din virksomhed, og meldte dig ledig.

Hvordan defineres en selvstændig?

Som du har set ovenfor, så er det en gråzone for freelancere, om de er selvstændige, eller om de er lønmodtagere. Der er rigtig mange mennesker, der befinder sig her, men der er nogle huskeregler, du kan bruge for at regne ud, om du anses for at være selvstændig eller ej.

Kan du sige ja til bare en af de følgende udsagn, så er du selvstændig og ikke lønmodtager:

  • Du har en eller flere ansatte
  • Du har overført beløb til beskatning hos din medhjælpende ægtefælle
  • Du har nedskrevet varer på dit lager
  • Du er omfattet af en kollektiv overenskomst på arbejdsgiversiden, eller du er medlem af en arbejdsgiverorganisation
  • Du har opnået skattemæssige fradrag for drift efter de nugældende regler for selvstændige.

Du vil også være at betegne som selvstændig, hvis du kan sige ja til mindst to af de følgende udsagn: Du er momsregistreret, du oplyser på din selvangivelse, at du skal beskattes efter virksomhedsskatteloven, du angiver dit overskud eller underskud for din selvstændige virksomhed til SKAT, eller du deltager aktivt i et I/S.

En lønmodtager defineres ved, at du er omfattet af ferieloven, at din arbejdsgiver indbetaler til din ATP, du er omfattet af funktionærloven, du er omfattet af arbejdsskadeloven, du har pligt til personligt at udføre dit arbejde, du har en arbejdsgiver, der har tilsyn med dit arbejde, og du vil kunne få sikring fra Lønmodtagernes Garantifond, hvis din arbejdsgiver går konkurs.

Lige meget om du er ordinær lønmodtager, om du er selvstændig, eller om du er freelancer, så er der altid kun fordele ved at stå i en A-kasse. Det er aldrig til at vide, om du får brug for A-kassens ydelser og den dertil hørende vejledning, og skulle du få brug for det, når du ikke er medlem, så er det for sent, og du er ikke berettiget til dagpenge. Så gør dig selv den tjeneste, at du melder dig ind, lige meget hvilken gruppe du tilhører.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

!